In Artykuły, Handel, Uniwersalne

Podstawą jest świadomość własnego Modelu Biznesowego, a także zrozumienie, jakie mogą być dla niego konsekwencje zmiany. Zmiany kosmetyczne nie dopasują firmy do zmian, a zmiany poważne zmieniają już Model i sposób funkcjonowania firmy.

Firmy mają samoświadomość

A na pewno mają ją ich właściciele. O ile jeszcze zarządy mogą działać instynk townie i przypadkowo (tu częs to działa przetrwać, mało ryzykować i się nie napracować), to właściciele mają już konkretny interes. Dlatego rynek nabiera cech osobowych.

W przyrodzie działa ewolucja naturalna, która eliminuje słabszych, przez co przetrwają geny najlepiej dos tosowanych. Ta sama zasada obowiązuje na rynku, tyle że tu podmioty są świadome. I nie pasuje im, że rynek eliminuje akurat ich. Walka o przetrwanie zaczyna być podmio towa, a nie przedmio towa. Dlatego firmy, inaczej niż zwierzęta, nie powinny tylko kierować się instynktem i zdawać na ślepy los, ale świadomie dopasować się do rynku i wygrać.

Każda firma ma jakiś Model Biznesowy, nawet taka, która o tym nie wie. Zresztą większość nie wie, gdyż Model powstawał dawno, w momencie tworzenia się firmy, w miarę jak krzepła i kształ towała w ogniu walki konkurencyjnej i reagując na sygnały rynkowe.

Firmy nie mogą sobie na to pozwolić, konkretny właściciel nie akceptuje, że to właśnie jego firm ma polec na polu walki rynkowej.

Model Biznesowy

To uproszczony mechanizm firmy, na tyle uproszczony, żeby potrafił oddać to, co jest w firmie najważniejsze, dzięki czemu wygrywa i co czyni ją unikalną.

Uwaga. „Model i Koncept to uproszczenie”. Ale bardzo pożyteczne, gdyż pozwala zrozumieć przedsiębiorstwo. Jednak aby firma działała, szkielet Modelu Biznesowego musi być wypełniony szczegółami i zarządzaniem codziennością.

Model Biznesowy przekształca popyt (rynek) w ren towność (właściciela). Robi to jak najskuteczniej i sprawniej, aby tej ren towności pozostało jak najwięcej. Z założenia więc jak najdokładniej dopasowuje się do o toczenia, wykorzystując wszystkie możliwości, jakie to daje. Problem zaczyna się w momencie, gdy o toczenie się szybko zmienia. Sam Model zwykle zmienia się wolno i niechętnie, choćby dlatego że jego twórcy i uczestnicy nie chcą się uczyć i zmieniać swoich przyzwyczajeń.

O toczenie zmienia się za szybko

W przyrodzie zmiany w środowisku są bardzo powolne. A jeśli zdarzą się szybkie, jak np. przy uderzeniu asteroidy, to kończy się to masowym wymieraniem. Firmy jednak powinny dopasować się do tak szybkich zmian. Same tego nie zrobią, nie umieją, a przede wszystkim nie chcą. Trzeba im aktywnie pomóc. Istnieje na to wiele sposobów, które częs to trzeba s tosować jednocześnie.

Uwaga. „przewaga konkurencyjna”. To coś, co firma naprawdę ma, a nie tylko tak myśli, co ma is totne znaczenie dla klienta albo dla je Modelu Biznesowego, a także co trudno skopiować konkurencji.

Formuły przedsiębiorstwa i sprzedaży. Działanie Modelu i Konceptu opisują odpowiednio formuła przedsiębiorstwa i sprzedaży. Dzięki uproszczeniu można je zrozumieć, a co najważniejsze, można nimi zarządzać.

Jak świadomie się dopasować do zmienionego o toczenia?

Zawsze trzeba robić to szybko. A że zmiany nigdy nie są od razu dobre i potrzebują czasu, aby się dopasować do rynku, trzeba je zacząć z wyprzedzeniem.

Ale i tak trzeba tes tować wiele rozwiązań. Model jest na tyle skomplikowany i działa w bardzo skomplikowanym o toczeniu, które w dodatku wchodzi w interaktywne relacji z o toczeniem, że nie da się wszystkiego przewidzieć i wszystkiego zaplanować. Trzeba próbować.

Kluczem jest tu czas

Zmiana Modelu to proces długookresowy. Trzeba tes tować nowe możliwości, sprawdzać, co się udało, a co nie, poprawiać, modyfikować i znów próbować.

Uwaga. „firmy zaczynają rozwiązywać problem, gdy się pojawi”. A tak naprawdę gdy firma to zauważy, a potem zdecyduje, że jednak powinna zareagować. To oznacza duże opóźnienie, w dodatku rozwiązanie może wręcz być już i tak zdezaktualizowane, gdyż w między czasie zaszły kolejne zmiany.

Czy jednak można tes tować rozwiązanie problemu, który jeszcze nie wystąpił? Można go po pierwsze próbować przewidzieć. Tu kluczem jest nie tyle umiejętność przewidywania, ile wyjście ze stanu samozadowolenia, przekonania że niczego nie trzeba zmieniać, przecież wszystko idzie dobrze. Można też niczego nie przewiedzieć, ale nieustannie próbować się rozwijać i zmieniać, nawet jeśli nie wydaje się to potrzebne. Wtedy gdy przyjdzie kryzys, wiele rozwiązań będzie już przetes towanych, choć jeszcze nie wdrożonych.

Jak wygląda typowy proces zmian w firmie.

W efekcie odroczonej reakcji na zmiany, dopasowanie Modelu pojawia się z dużym opóźnieniem. To opóźnienie może wynieść lata, a w biznesie to już na granicy być albo nie być.

Najlepszy sposób to kaskadowe podejście do zmiany. Polega na tym, że testuje się wiele rozwiązań, tyle że nie na raz, ale w takim odstępie aby można było zmierzyć skutek każdego z nich osobno.

Zmiany trzeba tes tować, zanim będą potrzebne. Gdyż kiedy już będą, nie będzie czasu ich wdrożyć.

Podsumowanie

Firmy zwykle czekają ze zmianami, aż nie będzie innego wyjścia. Są konserwatywne, a właścicielom szkoda pieniędzy na testy, gdy nie wydają się potrzebne. W efekcie zmiany są bardzo spóźnione, częs to na tyle, że może to zagrozić samemu istnieniu firmy. O toczenie zmienia się szybko, a zanim firma to zauważy i w końcu zdecyduje, że jednak powinna coś z tym zrobić, może być późno. Lepiej próbować cały czas być najlepszym i tes tować nowe rozwiązania, nawet gdy firma wygrywa.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.