In Artykuły, Handel, Uniwersalne

Pracownik powinien zawsze mieć prawo do błędu. I trzeba mu to prawo zakomunikować, ale też respektować w praktyce. Sprowadza się to do stwierdzenia: „jeśli działałeś w interesie firmy, a przynajmniej byłeś o tym przekonany, nie spotka cię nic złego, poza wyjaśnieniem”. Dlaczego to takie ważne? Gdyż inaczej trzeba zapomnieć o inicjatywie pracowników. Dlatego należy pozwalać im się mylić w interesie firmy. Trzeba im te błędy nie tyle wybaczyć, ile wręcz do nich zachęcać.

„Działałem w interesie firmy”

A przynajmniej tak myślałem, więc niczym nie ryzykuję. To złota zasada, która powinna być propagowana przez firmę wśród jej pracowników. Jednak sama zasada nie wystarczy, musi być jeszcze poparta praktyką.

Uwaga. „zachęcać do błędów”. W istocie firmy nie tyle powinny wybaczać błędy pracownikom, ile ich wręcz do nich aktywnie zachęcać. To już zaś często wymaga zmiany sposobu myślenia o pracownikach, o ich roli jako wykonawców tego, co wymyśliła i usankcjonowała firma, czy raczej jako źródło innowacji i zmian.

Jednak jedno to głosić, a drugie to stosować. Firmy często głoszą szumne zasady, a w praktyce ich nie dotrzymują. Wtedy w firmie zaczynają funkcjonować dwa obiegi informacji, oficjalny i nieoficjalny.

Uwaga. „zawsze i bez wyjątku”. Od stosowania zasady nie może być wyjątku. Inaczej pracownicy zauważą właśnie ten wyjątek, i to o nim będą mówili. Jeśli więc już się taki wyjątek zdarzy, np. przez pomyłkę lub w emocjach, trzeba się z niego oficjalnie wycofać.

Dlaczego jednak popierać oddolną inicjatywę? Przecież firma sama wie, co należy robić, a pracownicy mają tylko wykonywać swoje obowiązki?

Dlaczego oddolna inicjatywa leży w interesie firmy?

Gdyż nikt nie ma monopolu na prawdę i dobre pomysły, tych zaś można oczekiwać od wielu pracowników (działa tu statystyka), do tego zaś patrzą oni na firmę świeżym okiem. A także warto to robić ze względu na luki w procedurach i możliwość wypróbowywania różnych rozwiązań.

Wypróbowywanie różnych rozwiązań. Firma ma zwykle jakiś pomysł na biznes czy jego składowe. Ale to wcale nie musi być najlepszy, zaś wszystkich wypróbować w makroskali się nie da. Dlatego należy pozwolić pracownikom testować różne rozwiązania, nawet jeśli większość z nich to będą porażki, to przynajmniej będzie wiadomo, że nie war to ich próbować. A spośród tych, które nie okażą się porażką, być może pojawi się jakaś perełka, która pozwoli biznes rozwinąć jeszcze bardziej?

Nie da się wszędzie dotrzeć i wszystkiego przewidzieć, np. w procedurach firmowych. Zawsze pozostaną dziurawe, zdarzą się wyjątki czy nowe obszary. Dlatego trzeba te luki wypełniać zarządzaniem. Zwykle od wypełniania luk w procedurach są menedżerowie, ale i oni nie będą wszędzie.

Zawsze pozostaną małe obszary, gdzie mikro decyzję będzie musiał podjąć pracownik. Jeśli się go do tego zniechęci, to jej nie podejmie, tylko z każdym problemem będzie chodził do przełożonego. Ten zaś jest dalej i po pierwsze zabierze to czas, a poza tym decyzja nie będzie optymalna, gdyż tylko pracownik zna wszystkie szczegóły.

Dlaczego jednak trzeba zakładać, że pracownik popełni błąd? Dlatego że jest to wpisane w logikę podejmowania decyzji – zawsze ich część będzie błędna. Gdyż każdy się myli. Jeśli k toś boi się konsekwencji pomyłki, to nie będzie podejmował ryzyka decyzji.

Ramy podejmowania decyzji

Pracownik będzie się czuł pewniej, jeśli z góry będzie wiedział, jakie decyzje może podejmować (z ryzykiem, że się pomyli), a jakich nie może. Tu bardzo pomoże, jeśli firma stworzy sobie na własne potrzeby swój Model Biznesowy.

Wtedy trzeba go wyjaśnić go pracownikom, po czym zakomunikować, że wszystko to, co pasuje do tego Modelu, jest dozwolone, zaś zabronione jest tylko to, co w niego godzi. W ten sposób „interes firmy” staje się namacalnym i kwantyfikowalnym zbiorem reguł i zasad. W dodatku Model Biznesowy to zbiór tych zasad najważniejszych, eliminując to, co zbędne czy nieistotne, otwierając w pełni pracownikom pole do popisu.

Model Biznesowy stanowi obudowę dla przewagi konkurencyjnej, bez której ta by w ogóle nie zaistniała. To przewaga jest pierwotnym źródłem sukcesu firmy, ale też bez Modelu w ogóle by nie zaistniała. Firmy mogą obejść się bez przewagi, ale tylko przez jakiś czas, jeśli perfekcyjnie wykonują swój Model Biznesowy.

Żeby Model Biznesowy dał się zastosować jako ogranicznik do podejmowania decyzji dla pracowników, trzeba go nieco rozbudować. Ale tak, aby nie zatracić tego, co jest najważniejsze, co jest istotą i osnową firmy. I to tego trzeba bronić tak jak integralności Modelu.

Podsumowanie

Firmom powinno zależeć na inicjatywie swoich pracowników. Jeśli jednak zacznie ich karać za błędy, to może o tej inicjatywie zapomnieć. Zasadą powinno być, że pracownik kierujący się interesem firmy zawsze ma prawo do błędu i nigdy za ten błąd nie będzie karany.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.