Czytają od środka

W szkole jesteśmy uczeni, że teksty czyta się od lewej do prawej i od góry do dołu. W Internecie tak nie jest. Tu czyta się od środka ekranu, potem do góry, a na końcu (to dotyczy już tylko [...]

Łatwo skopiować?

W firmie sprzedażowej można wyróżnić 3 poziomy Modelu, to przewaga konkurencyjna, obudowana funkcjami właściwego Modelu, jest także szczególna cześć tego Modelu, jak najbardziej integralna, ale [...]

Add-on sales

Czyli sprzedaż całego rozwiązania. Tu rozwiązanie staje się produktem głównym. Klienci zaczynają zwracać uwagę na cenę, a firma na drabinkę cenową. To element sterowania sprzedażą Jak działa [...]