Płaca to cena za pracę

Ewentualnie skorygowana o jakość tego produktu. I jak każda cena podlega prawu podaży i popytu. Wszystkie próby regulowania jej, jak każde ograniczenie, podraża tylko koszt. A ten koszt każdy w [...]

Pracownicy nie planują

Ale menedżerowie już powinni. Pracownicy często zostawiają swoją pracę w momencie, jaki jest im wygodny i w takim stanie, w jakim jest, a nie w takim, żeby kiedyś komuś (często przecież im) było [...]

Czy lojalność jest tańsza niż rekrutacja?

Chodzi oczywiście o lojalność pracowników. Kiedy pracownicy odchodzą, firma może zareagować na dwa sposoby. Może spróbować ich zatrzymać, najlepiej zanim podjęli decyzję o odejściu, a może się z [...]

Nowych trzeba szybko wdrażać

Gdyż za chwile znajdą sobie inną pracę. W gospodarce brakuje pracowników. Łatwo im więc zmienić pracę i często to robią. Jak mają sobie z tym poradzić firmy? Prowadzić nieustanną rekrutację, ale [...]

Regionalny jest od standardów

W większych sieciach sklepów istnieje pozycja kierownika regionalnego, osoby, która nadzoruje większą liczbę placówek. Uwaga. „ile placówek?” Ile placówek powinien nadzorować jeden kierownik [...]

Przepychanie problemu

W każdej firmie pojawiają się problemy. Dla zarządzania nią kluczowe jest, co dzieje się z takim problemem, gdy się pojawi. W dobrze zarządzanych firmach problemy się rozwiązuje. W źle [...]

Zasoby są za darmo

Oczywiście dla tych, którym je powierzono, ale którzy za nie nie zapłacili z własnej kieszeni. I dlatego ich się nie oszczędza, tylko żąda. Gdy jest za dużo pracy, nie szuka się sposobu, aby ją [...]

Słuchać a wysłuchać

Kierownicy (różnego szczebla) pracują z ludźmi. I mają nimi zarządzać, co w dużej mierze sprowadza się do komunikacji. Ale może zamiast próbować komunikować się z tymi, którzy nie pasują, lepiej [...]

Impreza firmowa

Wiele firm organizuje spotkania firmowe. Część chce w ten sposób zintegrować zespół, część przekazać pracownikom jakieś ważne przesłanie, część wykorzystuje je do szkolenia. Czy to dobra metoda i [...]