Wiedza o zarządzaniu czy umiejętności?

Co decyduje o sukcesie menedżera? Czy bardziej jego umiejętności zarządzania czy wiedza o pracy, którą nadzoruje? To zależy od pozycji, jaką pełni w organizacji czyli od tego, na jakim szczeblu [...]

Rola premii

Premia to składnik zmiennego systemu wynagrodzeń. Jego zmienność polega na tym, że premia ma modyfikować zachowania pracowników, którzy je zmieniają w pogoni za premią. Dlaczego jednak te [...]

Procedury

Procedury to marzenie wielu młodych menedżerów, ale też wielu młodych przedsiębiorców. Tak przecież zorganizowane są duże firmy, które osiągnęły szeroko opisywane sukcesy. Czasem też ci [...]

Płaca to cena za pracę

Ewentualnie skorygowana o jakość tego produktu. I jak każda cena podlega prawu podaży i popytu. Wszystkie próby regulowania jej, jak każde ograniczenie, podraża tylko koszt. A ten koszt każdy w [...]

Pracownicy nie planują

Ale menedżerowie już powinni. Pracownicy często zostawiają swoją pracę w momencie, jaki jest im wygodny i w takim stanie, w jakim jest, a nie w takim, żeby kiedyś komuś (często przecież im) było [...]

Czy lojalność jest tańsza niż rekrutacja?

Chodzi oczywiście o lojalność pracowników. Kiedy pracownicy odchodzą, firma może zareagować na dwa sposoby. Może spróbować ich zatrzymać, najlepiej zanim podjęli decyzję o odejściu, a może się z [...]

Nowych trzeba szybko wdrażać

Gdyż za chwile znajdą sobie inną pracę. W gospodarce brakuje pracowników. Łatwo im więc zmienić pracę i często to robią. Jak mają sobie z tym poradzić firmy? Prowadzić nieustanną rekrutację, ale [...]

Regionalny jest od standardów

W większych sieciach sklepów istnieje pozycja kierownika regionalnego, osoby, która nadzoruje większą liczbę placówek. Uwaga. „ile placówek?” Ile placówek powinien nadzorować jeden kierownik [...]

Przepychanie problemu

W każdej firmie pojawiają się problemy. Dla zarządzania nią kluczowe jest, co dzieje się z takim problemem, gdy się pojawi. W dobrze zarządzanych firmach problemy się rozwiązuje. W źle [...]