Trochę lepiej, ale lepiej

Integralnym elementem me tody F.R.A.M.E. jest doskonalenie. Jednak to doskonalenie można osiągnąć na dwa sposoby. Pierwszy to zmiana rewolucyjna. Jest źle, ale zmienimy podstawy i teraz już [...]

Sprzedawca czy dystrybutor?

Wydawałoby się, że sprzedaż to sprzedaż. A jednak tak nie jest, to wcale nie jest takie proste. Można działać w biznesie dystrybucyjnym, czyli tylko udostępniać produkty klien tom. Tak w dużej [...]

Teoria ewolucji a biznes

His torię firm można łatwo porównać do teorii ewolucji. Tak samo działa tu bezwzględny mechanizm – niech zwycięża najlepszy, tak samo dozwolone są wszelkie chwyty. Tak samo też o toczenie podlega [...]