Rola drabinki cenowej

Oferta to ważny element Modelu Biznesowego oraz w szczególności Konceptu Sprzedażowego każdej firmy handlowej. To ich oś i częs to też główny powód, dla którego klienci w ogóle pojawiają się w [...]

Oferta czy asortyment?

Czy to to samo? Jedno i drugie to towar, który widzi klient. Ale jedno firma tylko ma (i oferuje), a drugim może operacyjnie sterować. Jak oferta staje się asortymentem? Dzieje się to w procesie [...]

Mało dużych czy dużo małych?

Koncept Sprzedażowy firmy handlowej z założenia składa się z wielu elementów. Zanim jednak się do nich dojdzie, zawsze war to zacząć od najważniejszego. To przewaga konkurencyjna, coś, co [...]

Grupy Asortymentowe a Grupa Sprzedażowe

To dwa różne sposoby patrzenia na asortyment, ten sam przecież. Ale oba są firmie przydatne, choć przydają się jej do czego innego. Grupy Asortymen towe porządkują ofertę (ex-ante), dopasowując [...]

Zarządzanie przez liczby

Zarządzanie pracownikami przez liczby jest bardzo kuszące dla wielu firm, a dla jeszcze większej liczby ich menedżerów. Pozorne zalety zarzadzania przez liczby. Pozorne, gdyż te założenia nie [...]

Zarządzanie cudzą formułą sprzedaży

Sprzedaż najlepiej opisuje magiczna formuła sprzedaży. Każdą sprzedaż. W ten sposób sprzedaż przestaje być „dana”, a zaczyna być „rozumiana”. I staje się sekwencyjnym ciągiem powiązanych ze sobą [...]

Do trzech razy sztuka

Gdyż czwartego razu nie będzie. Tym razem chodzi o zarządzanie pracownikami. Ten sposób zarządzania sprowadza się do dos tosowania konsekwencji dla pracownika (za niewykonanie lub złe wykonanie [...]

Dlaczego klienci przychodzą?

I dlaczego to takie ważne dla sprzedaży? Ważne jest dlatego, gdyż sprzedaż nie spada z nieba. Tylko wypracowuje się ją w ciągu logicznych zdarzeń. I na wiele z tych zdarzeń firma ma wpływ, czasem [...]