Odejmowanie stopni swobody

S topień swobody to pojęcie zaczerpnięte z fizyki. Oznacza, że dany układ ma określone pole możliwych zachowań. Każde odjęcie mu s topnia swobody ogranicza te możliwości. Model Biznesowy to też [...]

Wojna papierowa czy prawdziwa?

Firmy częs to zastanawiają się, dlaczego centrala nie wspiera linii czyli placówek. Uwaga. „ to, czy k toś wykonuje dobrze swoje obowiązki, jest subiektywne”. I centrala najczęściej uważa, że [...]

W czym pomoże lepszy system zamawiania?

Wydawać by się mogło, że przede wszystkim w wyeliminowaniu braków na półkach. A to z kolei zwiększy sprzedaż. Firma ma poczucie, że traci dużo obrotów, gdyż zawsze jej (i jej klien tom) czegoś [...]

Miesiąc czy tydzień?

A może wręcz dzień czy godzina? Jak częs to śledzić zmiany? I czego zmiany war to śledzić? Tu podstawą jest plan. Plan działania. Czyli analiza tego, co było, założenie, co i o ile chce się [...]

A oni sprzedali więcej

Albo mniej. To częsta konkluzja, jeśli firma w jakiś sposób zdobędzie dane dotyczące konkurencji. Mogą to też być dane dotyczące liczby odwiedzających, transakcji czy podobne. I wtedy zaczyna się [...]

Żeby coś zmienić, lepiej się nie znać

Na branży. Wtedy, gdy trzeba coś stworzyć od nowa, szczególnie Model Biznesowy, a czasem tylko strategię. Gdy bowiem trzeba tylko coś poprawić, zmodernizować czy wprowadzić coś, co jest przetes [...]

Cykl życia produktu

Ale bardzo szczególnego produktu, jakim jest placówka handlowa. A mówiąc szerzej, Koncept Sprzedażowy firmy. Gdyż nie każda firma sprzedażowa ma placówki, np. nie ma ich wiele firm sprzedających [...]