Czy warto być najlepszym?

Nie war to, gdyż to za drogo kosztuje, a klienci nie docenią. Już lepiej być możliwie najgorszym, ale wciąż wystarczająco dobrym, aby sobie poradzić. Ramy tego, co firma powinna robić wyznacza [...]

Misja firmy

Wiele firm zastanawia się, czy war to formułować własną misję. To wysiłek, ale i zobowiązanie, poza tym mało k to to czyta. A te firmy, które mają taką misję, mogą mieć problem z jej [...]

Kto zarządza asortymentem?

W organizacjach sprzedażowych zwykle robi to dział handlowy, w mniejszych organizacjach czasem osobiście właściciel. Ale zawsze war to także słuchać działu operacji, czyli tej części organizacji, [...]