Najlepiej uczą klienci

Chodzi o naukę nowych sprzedawców w pracy na powierzchni handlowej. Klienci są tak skuteczni w szkoleniu, gdyż zmuszają pracowników do aktywności. A typowe szkolenie przez samą firmę ma charakter [...]

Działy czy funkcje?

Funkcjonowanie firmy opisuje jej Model Biznesowy. Inaczej to zespół współdziałających ze sobą funkcji, rodzaj mechanizmu, który przekształca popyt na rynku na ren towność firmy. W firmach [...]

Aktywność, skuteczność

Czyli sposób, jak sprzedać więcej. Więcej będzie wtedy, gdy pracownicy będą aktywni i skuteczni, przede wszystkim w modelu intensywnej obsługi, ale też w modelach samoobsługowych. Aktywność [...]