Sposoby obsługi klienta

Klienta można różnie obsługiwać. I to wcale nie chodzi o to, czy dobrze, czy źle. Taki podział na dobrą i złą obsługę też występuje, ale dopiero w drugiej kolejności. Najpierw trzeba zdecydować o [...]