Przedstawiciele handlowi w modelu B2B

Jak przejść od polowania do hodowli? Lata 90-te i początek XXI w. to w Europie Środkowej i Wschodniej czas szybkiego nadrabiania zaległości infrastrukturalnych w s tosunku do krajów tzw. starej [...]