Produkt nie odda

A pracownikowi to się zdarzy. I to dlatego ci, którzy zarządzają pracownikami powinni zarabiać więcej (choć to coraz mniej reguła, szczególnie w przypadku produktów finansowych). Menedżer [...]

Marka własna i zysk

Firmy istnieją, żeby zarobić (przynajmniej większość i przynajmniej na początku swojego istnienia, potem chodzi już zwykle tylko o przetrwanie). Tak więc i markę własną wprowadza się dla zysku [...]

Jak dodać własnej wartości?

A przede wszystkim po co? War to to zrobić głównie po to, aby zmienić się z dystrybu tora w sprzedającego. Co pozwoli wziąć za to dodatkowe wynagrodzenie. A wtedy dodatkowa war tość zamienia się [...]

Im dalej, tym dokładniej

Trzeba celować. Gdyż trudniej trafić, a po drodze do celu wiele się może wydarzyć. To stwierdzenie ogólnie słuszne, ale szczególnie przydatne, gdy trzeba zarządzić magiczną formułą sprzedaży. A [...]

Widzieli, przyszli czy może wrócili?

Na czym skupia się marketing? Zwykle na świadomości marki. Tymczasem z punktu widzenia firmy, która coś sprzedaje, raczej powinien skupić się na liczbie kontaktów z firmą. Gdyż to z tego biorą [...]

Premia za markę

Po co firmom marka? Firmy co do zasady działają dla zysku. Jeśli więc inwestują w markę, powinno to mieć znaczenie dla ich ren towności. I najczęściej ma. Marka to taka sama inwestycja jak budowa [...]

Organizacje się męczą

Samoistnie firma pracuje zwykle na ok. 80% możliwości. Kryzys albo dedykowane efektywności projekty potrafią wymusić więcej, ale rzadko na długo. Uwaga. „wysiłek jest pracownika, efekt jest dla [...]

Kupiec czy Product Manager?

A może menedżer kategorii? O to propozycja, jak można to rozumieć. W każdym przypadku lepiej zarządzać swoją ofertą świadomie. I można to robić na 3 sposoby, co odzwierciedlają 3 nazwy funkcji, [...]

Czy SEO jest lepsze niż SEM?

Tak myśli wielu. I częs to ma rację, SEM przecież drogo kosztuje (i to przez cały czas). Zaś SEO, poza początkowym nakładem i wysiłkiem wydaje się już być za darmo. Ale nie zawsze tak jest, co [...]

Blog to SEO czy SEM?

W sprzedaży on-line marketing bardzo się przydaje. Można nawet powiedzieć, że bez niego tu się wręcz nie da. W generowaniu ruchu do strony WWW nie można liczyć na ciche i niezauważalne wsparcie [...]

page 1 of 3