Rola kierownika regionalnego

Każda firma, nawet taka która o tym nie wie, ma jakiś swój Model Biznesowy. Ten model to wprawdzie tylko idealizacja jej sposobu działania, ale ważna idealizacja, gdyż pokazuje najważniejsze [...]

Czy na biznes trzeba mieć pomysł?

Nie trzeba. Trzeba zacząć, a potem jakoś to będzie. To znaczy, lepiej mieć, to dobry pretekst, żeby się zmobilizować, odważyć i zacząć. Ale lepiej nie zakładać, że to właśnie ten pomysł, brnąć w [...]

Jak mierzyć wynik testu?

Starannie. A po co w ogóle go mierzyć? Zawsze war to mierzyć, gdyż dużo od tego zależy. Jeśli się nie mierzy, to nie wiadomo, czy test się udał. I np. czy war to tes towane rozwiązanie rozszerzyć [...]

Ocena organoleptyczna

Każda firma chce być ren towna, a już na pewno chce tego jej właściciel. Ale tę ren towność określa lub bardziej ogranicza jej Model Biznesowy. To on nadaje zręby tej ren towności, ale też on [...]

Pańskie oko konia tuczy

Szczególnie młodego konia. Takiego konia trzeba dopiero wychować, nauczyć, wdrożyć do pracy. A dopiero potem można w pełni korzystać z jego siły czy szybkości. Taki sam proces dotyczy nowych firm [...]