Akceptować wytłumaczenia

Każda firma ma swoje maksymalne możliwości, określony jej Modelem Biznesowym. To teoretyczna możliwość wykorzystania możliwości o toczenia, w szczególności rynku, ale też „sprawność” maszyny [...]

Sprzedaż produktów „activity”

To wykorzystanie działania magicznej formuły sprzedaży w praktyce, inaczej zasada „pomagaj zwycięzcy”, zrealizowana w praktyce. Zarządzaniem magiczną formułą sprzedaży zajmuje się wiele komórek w [...]

Okno komunikacji

Najskuteczniejszym sposobem komunikowania się z klientem jest marketing koncep towy. Uwaga. „marketing koncep towy”. To komunikowanie się firmy z rynkiem za pomocą składników Konceptu [...]

Chętnie zagospodarują rentowność

Dlaczego firmy nie stają się coraz bardziej ren towne wraz ze wzrostem skali działania? Wydawałoby się, że powinien działać efekt skali, koszty stałe nie powinny rosnąć tak samo szybko, jak [...]