Akceptować wytłumaczenia

Każda firma ma swoje maksymalne możliwości, określony jej Modelem Biznesowym. To teoretyczna możliwość wykorzystania możliwości otoczenia, w szczególności rynku, ale też „sprawność” maszyny czyli [...]

Sprzedaż produktów „activity”

To wykorzystanie działania magicznej formuły sprzedaży w praktyce, inaczej zasada „pomagaj zwycięzcy”, zrealizowana w praktyce. Zarządzaniem magiczną formułą sprzedaży zajmuje się wiele komórek w [...]

Okno komunikacji

Najskuteczniejszym sposobem komunikowania się z klientem jest marketing konceptowy. Uwaga. „marketing konceptowy”. To komunikowanie się firmy z rynkiem za pomocą składników Konceptu [...]

Chętnie zagospodarują rentowność

Dlaczego firmy nie stają się coraz bardziej rentowne wraz ze wzrostem skali działania? Wydawałoby się, że powinien działać efekt skali, koszty stałe nie powinny rosnąć tak samo szybko, jak koszty [...]