Jak urządzić magazyn

Logistyka, której część zainteresowań to magazyn, to nauka tak naprawdę o kosztach. Tym bardziej dotyczy to prowadzeniu magazynu, które to zasady praktycznie nie zmieniły się od czasu gdy [...]

Rola stereotypu

Stereotyp to coś, co staje się oczywiste zaraz po tym, jak się z tym zetknie. Ale zetknie powierzchownie, wstępnie, bez wnikania w szczegóły. Wtedy resztę dopowie już doświadczenie i wyobraźnia. [...]

Odwiedzalność spada niezauważalnie

Inaczej to liczba kontaktów. Odwiedzalność to każdy rodzaj nawiązania kontaktu z firmą, odwiedziny, kontakt telefoniczny czy interne towy. Ważne, że nastąpił, a nie jest takie ważne, k to był [...]

Marketing działa krótko

Oczywiście marketing sprzedażowy (lansujący firmę handlową). Chyba że przyspiesza jej wygrzewanie, wtedy efekt jego działania jest długotrwały, choć tylko przyspiesza wygrzewanie Konceptu, co i [...]