Stosunek do ryzyka

Własny biznes tym się różni od posady, że jest w nim wyraźnie zaznaczony element ryzyka i to ryzyko ponosi właściciel. Ryzyko jest jednoznacznie wkalkulowane w prowadzenie biznesu. Jednak ryzyko [...]

Tylko konkretnie!

Firmy zwykle nie lubią korzystać z konsultantów, chyba że chodzi o bardzo konkretny projekt. Robią to często pod przymusem, np. pod wpływem wierzycieli, np. banków, które wymagają od nich planów, [...]

Koncept Sprzedażowy to też produkt

Każda firma ma jakiś Model Biznesowy, wg którego działa. W firmach handlowych war to wydzielić jego szczególną część w postaci Konceptu Sprzedażowego. To ta część Modelu, którą widzi i doświadcza [...]