Model Biznesowy czy ludzie?

Co decyduje o sukcesie firmy? Lider, zespół czy Model Biznesowy? Pewnie wszystko po trochu. Ale najbardziej chyba decyduje Model Biznesowy. W następnej kolejności ważny jest lider. Zaś pracownicy [...]

Mikro formuła sprzedaży

Czyli magiczna formuła sprzedaży na poziomie konkretnej placówki czy strony interne towej. Same zasady są jak najbardziej uniwersalne, chodzi o odwiedzalność, konwersję i średnią war tość [...]

Najgorzej być „trochę w ciąży”

A już na pewno przy wprowadzaniu zmian w firmie. Każda zmiana to wyzwanie. Dla całej firmy, ale przede wszystkim dla pracowników. Ci są bowiem zwykle konserwatywni. I najpierw zniechęcają do [...]

Rola metki cenowej

Pozornie to tylko skrawek papieru, coraz częściej zresztą zastępowany cyfrowym wyświetlaczem. Tymczasem w ten sposób firma traci duże możliwości sterowania sprzedażą. Uwaga. „ to metkę czyta się [...]

Dużo drobnych decyzji

W różnych branżach suma odpowiedzialności menedżera za podejmowane decyzje jest taka sama. Ale tylko suma. Już waga pojedynczych decyzji może bardzo się różnić. Takie rozłożenie odpowiedzialności [...]