Misja firmy czy Model Biznesowy?

Większość firm próbuje sformułować swoją misję, czasem rozumiejąc to jako podsumowanie własnych war tości, czasem jako obietnicę dla klienta. Potem zaś, skoro to obietnica, stara się jej [...]

Kiedy otwierać własny biznes?

Najlepiej jak najwcześniej. Wtedy ma się większą skłonność do ryzyka, to zaś w biznesie jest ważniejsze niż wiedza i doświadczenie. Ile trzeba mieć lat? A ile doświadczenia? Lat nie potrzeba [...]

Dopilnować 250 szczegółów

Każda firma działa wg swojego Modelu Biznesowego, nawet jeśli go nie zna czy w ogóle nie wie o jego istnieniu. Jednak Model to uproszczenie. Żeby firma działała, nie wystarczy go dopilnować. [...]

Dużo małych decyzji

Każda firma, nawet taka, która o tym nie wie, funkcjonuje w oparciu o swój Model Biznesowy. W firmie sprzedażowej war to wyróżnić szczególną część Modelu, czyli Koncept Sprzedażowy. Uwaga. „firmy [...]