Czy zmienny system wynagrodzeń motywuje?

W zarządzaniu pracownikami firmie zwykle chodzi nie tyle o motywację, ile o wymuszenie zachowań zgodnych z interesem firmy. Tymczasem interesy pracownika i firmy z założenia się nie pokrywają. [...]

Jak nie wiesz, to zapytaj

Firmy, szczególnie sprzedażowe, żyją z zaspakajania potrzeb klientów. Tu jednak pojawia się problem dopasowania oferty do tych potrzeb. Można oczywiście klientów nie słuchać, coś zaoferować i [...]

Ale wszyscy tak robią

Tak uzasadnia swoje działania wiele firm. Te działania to tzw. standardy branżowe, zasady, które są opisywane na konferencjach, forach czy po prostu czego pracownicy nauczyli się w poprzedniej [...]

Dostępność czy zapas?

Dostępność to jedna z podstawowych obietnic, jakie firma sprzedażowa składa swoim klien tom. Konkretnie zaś składa ją jej Koncept Sprzedażowy czyli szczególna część Modelu Biznesowego firmy, ta [...]