SKU or product?

Companies, or what is more important use the SKU (S tock Keeping Unit) expression as an equivalent of the word “product”. It is not just wrong from the semantic point of view. It may lead to [...]

Gdzie rodzi się wartość w detalu?

Odpowiedź wcale nie jest uniwersalna. Zależy bowiem w jakich sklepach. Gdzie indziej powstaje w dużych, a gdzie indziej w małych. W dużych powstaje w okolicach dostawcy, w małych na styku z [...]

Dwa słowa na „b”

Firmy w walce rynkowej mierzą się z dwoma wyzwaniami, z których oba są na „b”. Pierwszy to „budżet” , a drugi to „biznes”. Przykład – czym różni się budżet od biznesu? Prawie wszystkim. Budżet [...]

Sprzedaż detaliczna to statystyka

Sprzedaż detaliczna to dużo zdarzeń, w wielu miejscach, z wieloma produktami w tle. I jeszcze większą liczbą klientów. W efekcie to statystyka i do zarządzania tymi zdarzeniami najlepiej nadają [...]

Oszukać Pareto

Reguła Pare to to inaczej Reguła 80/20. To jedna z najważniejszych zasad w handlu. Nie jest prawdą, że rządzi sprzedażą, ale na pewno demonstruje rządy innych czynników. I co do zasady, dopóki [...]

Konsultant w firmie

Czy war to z niego skorzystać? Chyba tak, bo ma wiele zalet dla firmy. I wcale nie chodzi o jego unikalną wiedzę. Równie ważne są zbieżność interesu osobistego z interesem firmy (u pracowników to [...]

Show cheap, sell cheap

A może wcale nie? Każda organizacja, która coś sprzedaje, czy jest to bank, dealer samochodowy czy firma medyczna zmaga się z dylematem. Z jednej strony walka konkurencyjna zmusza ją do promocji, [...]

page 1 of 4