9 zasad zarządzania pracownikami

Menedżer pracuje dla pracodawcy – jego interes decyduje Ma zarządzać zasobami firmy, w jej interesie Menedżer co do zasady realizuje Model Biznesowy firmy To ten Model określa w szczegółach, co [...]

80% nie gorzej, 20% inaczej

Firmy muszą wygrywać, inaczej nie przetrwają. Najlepiej, jeśli wyróżnia je funkcji 20% Modelu, które są inne, ale też lepsze niż u innych. Te 20% „lepiej” musi być wsparte 80% pozostałych [...]

Czy lojalność jest tańsza niż rekrutacja?

Chodzi oczywiście o lojalność pracowników. Kiedy pracownicy odchodzą, firma może zareagować na dwa sposoby. Może spróbować ich zatrzymać, najlepiej zanim podjęli decyzję o odejściu, a może się z [...]