In Artykuły, Handel, Uniwersalne

Menedżer pracuje dla pracodawcy – jego interes decyduje

 • Ma zarządzać zasobami firmy, w jej interesie
 • Menedżer co do zasady realizuje Model Biznesowy firmy

  • To ten Model określa w szczegółach, co leży w interesie firmy
  • W tym zakresie, jaki obejmują jego kompetencje
 • Jednym z tych zasobów są pracownicy

  • Tym różnią się od innych zasobów, że mają wolną wolę
  • Oraz mają własny interes
 • Ale dla menedżera najważniejszy jest interes firmy

Dla pracownika najważniejszy jest jego własny interes

 • Jaki to interes?

  • Bardzo ważna jest wygoda
  • Oraz bezpieczeństwo
  • Liczy się kariera, przyszłość i samorealizacja
  • A także wynagrodzenie
 • To wszystko elementy, które mogą stanąć w opozycji do celów firmy
 • Interesy pracownika i firmy nigdy się nie pokrywają

  • Tak już jest
  • Niewiele można z tym zrobić
  • Od tego są menedżerowie, aby dopilnować interesu firmy
 • Ale gdy pracownicy już zaczną pracować, chcą to robić dobrze

Pracownicy chcą i lubią dobrze pracować

 • Co do zasady, gdy już pracują..

  • Trzeba ich dopilnować
  • Ze względu na różnicę interesów
 • A jeśli tak nie pracują, to jest to na ogół wina ich menedżerów,

  • Czasem tego, że nie wiedzą, jak mają robić czy po co
  • Czasem dlatego, że nikt ich nie dopilnował

Wyjątkiem jest zasada 10-80-10

 • Pracownicy różnie pasują do swoich zadań i wymagań firmy

  • 10% to pracownicy wybitni
  • 80% to pracownicy przeciętni
  • 10% nie nadaje się do tego, co robi
 • Każda grupa wymaga innego podejścia

  • Pierwszych trzeba zostawić w spokoju
  • Drugimi trzeba zarządzać
  • Trzecich trzeba zidentyfikować i zastąpić innymi
 • Domeną menedżerów jest środkowe 80%

Płaca modyfikuje interes pracownika

 • Ale nie można na nią zbytnio liczyć

  • Działa tylko na krótko (zwykle 3 m-ce)
  • Pracownik się przyzwyczaja
  • A potem działa prawo zapadki – „należy się”
 • Płacę można zastąpić

  • Dopilnowaniem
  • Zarządzaniem przez cele
  • Lub zgodność zachowania ze wzorcem

Zarządzanie to optymalne wykorzystanie zasobów w interesie firmy

 • Można po prośbie, groźbie, lojalności czy nie dając innego wyjścia
 • Przekonać

  • Ale to działa do pierwszego konfliktu interesów
 • Przekupić

  • Za mała demotywuje
  • Ale wysoka szybko przestaje motywować
 • Zmusić strachem

  • Ale trzeba dokładnie powiedzieć, co i jak mają robić
  • Nie wezmą odpowiedzialności
  • Ani nie wypełnią luk zarządzaniu
 • Zmusić infrastrukturą

  • Np. taśma zmusza do zachowania w określony sposób

Menedżer wypełnia luki w Modelu Biznesowym

 • Firmy działają wg swojego Modelu Biznesowego

  • Jeśli ten się sprawdza, to firma ma sukces
  • Gdy się nie sprawdza, to nie jest to wina menedżerów
  • Oni mają go tylko wykonywać
 • Ale Model nigdy nie jest „szczelny”

  • Zawsze są obszary czy sytuacje, których nie uwzględnia czy opisuje
  • Tu musi wkroczyć menedżer
  • On powinien rozumieć Model
  • I wypełnić go treścią, tam gdzie ma luki
 • To równie ważne, jak wypełnianie samego Modelu

Jak komunikować się z pracownikiem?

 • Tłumaczyć tak długo, aż zrozumie
 • Do trzech razy sztuka – każdy ma prawo nie zrozumieć czy się mylić

  • Ale nie w nieskończoność, zwykle war to dać 3 szanse
  • Wtedy czwartej już nie będzie..
 • Słuchać a wysłuchać

  • Każdy powinien być wysłuchany
  • Ale nie można tego mylić z „posłuchaniem”
  • Słuchać należy tylko wtedy gdy jest to zgodne z interesem firmy
 • Zasada 4-rech oczu

  • Rekrutuje ten, który ma później pracować z danym pracownikiem
  • Jednak zawsze z wsparciem i decyzją własnego przełożonego
  • Żeby być obiektywnym, zachować dystans
  • A także z czasem ten rekru towany może go zastąpić

Zarządzać zachowaniami

 • Pracownikom można komunikować, jakich efektów się od nich oczekuje

  • Wtedy mają inicjatywę
  • I trzeba akcep tować błędy
 • Albo jakie zachowania są w firmie pożądane

  • Takie zachowania muszą być zdefiniowane
  • A to firma ponosi odpowiedzialność, czy zadziałają

Podsumowanie

Zarządzanie pracownikami to złożone zadanie. Pracownicy są różni, ich interes nie pokrywa się z interesem firmy, mają wolną wolę. Za każdym razem więc trzeba dopasowywać się do sytuacji. Jest jednak kilka uniwersalnych zasad, które da się zas tosować prawie zawsze.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.