Czytają od środka

W szkole jesteśmy uczeni, że teksty czyta się od lewej do prawej i od góry do dołu. W Internecie tak nie jest. Tu czyta się od środka ekranu, potem do góry, a na końcu ( to dotyczy już tylko [...]

Kupuje 5 zmysłów

Gdyż polowaliśmy wykorzystując je wszystkie. W polowaniu, ale także w skonsumowaniu upolowanej zwierzyny brały udział wszystkie zmysły człowieka i z zakupami ( to odpowiednik dawnego polowania) [...]

Płaca to cena za pracę

Ewentualnie skorygowana o jakość tego produktu. I jak każda cena podlega prawu podaży i popytu. Wszystkie próby regulowania jej, jak każde ograniczenie, podraża tylko koszt. A ten koszt każdy w [...]

Pracownicy nie planują

Ale menedżerowie już powinni. Pracownicy częs to zostawiają swoją pracę w momencie, jaki jest im wygodny i w takim stanie, w jakim jest, a nie w takim, żeby kiedyś komuś (częs to przecież im) [...]