Jakość ruchu i e-commerce

Zadaniem marketingu interne towego, podobnie zresztą jak marketingu tradycyjnego jest przyciągnięcie ruchu o odpowiedniej jakości. Jak mierzyć jakość ruchu w Internecie? Paradoksalnie nie [...]

Model a strategia

Każda firma na swój Model Biznesowy, nawet taka która o tym nie wie. Model Biznesowy stanowi obudowę dla przewagi konkurencyjnej, a także mechanizm który przekształca popyt w o toczeniu na ren [...]

Planogram w e-commerce

Planogram to pojęcie znane z handlu tradycyjnego. Inaczej to najniższy poziom organizacji przestrzeni w placówce handlowej. Istnieją co najmniej 3 takie poziomy. Planogram jest organizacją [...]

Co to jest jakość?

Firmy częs to używają określenia jakość, szczególnie w kontekście „wysoka jakość”. Co to wobec tego jest jakość, szczególnie z punktu widzenia klienta? Dla każdego klienta jakość może znaczyć co [...]