Łatwiej urosnąć niż się skurczyć

Kiedy w firmie (czy w jej o toczeniu) pojawia się kryzys, firmy zwykle reagują „okopaniem się”. Zaczynają rozglądać się, gdzie można oszczędzić, co ograniczyć, żeby utrzymać rentowność, mimo [...]

Łatwiej uzasadnić niż rozwiązać

I dlatego wszyscy skupiają się na uzasadnianiu. Uzasadnienia Szefów jest zwykle mniej niż klientów. Ma się też do nich bezpośredni dostęp. Dlatego łatwiej sterować szefem niż klientami. Jeśli np. [...]

Średnia wartość transakcji online

Sprzedaż można przedstawić jako iloczyn trzech parametrów, odwiedzalności, konwersji i średniej wartości transakcji. Inaczej to formuła sprzedaży. Na każdy z tych parametrów firma handlowa może [...]

Sprzedaż impulsowa online

W każdej firmie handlowej jakaś część sprzedaży pochodzi ze sprzedaży impulsowej. Uwaga. „co to jest sprzedaż impulsowa?” To sprzedaż klientowi, który nie jest w procesie zakupowym, w żadnej jego [...]