Obietnica Konceptu Sprzedażowego

Klienci odwiedzają firmy ze względu na to, jakie te są. A raczej ze względu na to, co im najpierw obiecały, a potem czy tego dotrzymały. Obietnicę składa Koncept Sprzedażowy firmy, a dotrzymuje [...]

Prawo do błędu

Pracownik powinien zawsze mieć prawo do błędu. I trzeba mu to prawo zakomunikować, ale też respektować w praktyce. Sprowadza się to do stwierdzenia: „jeśli działałeś w interesie firmy, a [...]

Up-sell

Inaczej to próba sprzedania za więcej, ale nie przez więcej, tylko przez drożej (czyli przez sprzedaż droższego produktu o tej samej podstawowej funkcji co tańszy). To nie jest łatwe, gdyż często [...]

Koszt dotarcia online

Firmy sprzedażowe żyją z tego, że zjawiają się u nich klienci, fizycznie czy wirtualnie. Zwykle to efekt poinformowania ich na różne sposoby o obietnicy, jaką im składają (której to obietnicy [...]

Kupiec czy szef produktu?

Jak zorganizować dział handlowy? To nie tylko kwestia nazwy, to kwestia dobrania pracownika z odpowiednimi cechami charakteru, a także postawienia mu odpowiednich celów. Każdy z nich szuka [...]

Stosunek do ryzyka

Własny biznes tym się różni od posady, że jest w nim wyraźnie zaznaczony element ryzyka i to ryzyko ponosi właściciel. Ryzyko jest jednoznacznie wkalkulowane w prowadzenie biznesu. Jednak ryzyko [...]

Tylko konkretnie!

Firmy zwykle nie lubią korzystać z konsultantów, chyba że chodzi o bardzo konkretny projekt. Robią to często pod przymusem, np. pod wpływem wierzycieli, np. banków, które wymagają od nich planów, [...]

Koncept Sprzedażowy to też produkt

Każda firma ma jakiś Model Biznesowy, wg którego działa. W firmach handlowych war to wydzielić jego szczególną część w postaci Konceptu Sprzedażowego. To ta część Modelu, którą widzi i doświadcza [...]

Zasada „trzech”

W zasadzie „trzech” chodzi o to, żeby klienci wybrali spośród trzech zaproponowanych im produktów środkowy (pod względem ceny). A ten środkowy to powinien być ten, na którym zależy firmie. Zasada [...]