Zarządzanie ofertą a zarządzanie zapasem

Wiele firm u tożsamia te dwa pojęcia. Można tak oczywiście, ale koszty tego mogą być dla firmy kolosalne. Ofertę buduje się wtedy „pod zapas”, a zapas „pod ofertę”. W ten sposób jednego i [...]

Efektywność sprzedażowa Formatów

Przyroda uczy nas, że najskuteczniejszym sposobem (tes towała to miliardy lat) wykorzystania zasobów w środowisku jest piramida. Na jej szczycie są dominujące duże drapieżniki, których jest [...]

Zmiana biznesu sprzedażowego na relacyjny

To może być skuteczna odpowiedź małych niezależnych sklepów, które walczą z sieciówkami. Nie wygrają z nimi ich kartami, wolumenem, siłą marketingu, skutecznością pozyskiwania dobry, ale drogich [...]

Team work jest przereklamowany

Pracownicy to z punktu widzenia sprawozdań finansowych zasób firmy. Ale zasób bardzo is totny, gdyż aktywnie wpływa na pozostałe zasoby (inne też na siebie wpływają, ale raczej pasywnie). Tak czy [...]

Strefa VIP

To częsty pomysł na większą sprzedaż. Linie lotnicze mają business class, banki private banking, zaś systemy kart kredy towych karty złote, platynowe i diamen towe. Tymczasem strefy VIP to nic [...]

Specjalny człowiek do szczególnego zadania

W firmie zdarzają się ważne zadania. Szczególnie jeśli wykraczają poza zwykły zakres obowiązków, war to powołać do tego formalny projekt, nadać mu strukturę i budżet. A jak jest z tym w firmie [...]

Czy drabinka musi być cenowa?

Nie tylko nie musi, ale wręcz nie powinna. Chyba że chodzi tylko o up-sell, ale to uproszczona funkcja drabinki. I wcale nie najważniejsza. Asortyment powinien być jakoś uporządkowany Oczywiście, [...]

Czy warto biznes formatyzować?

Czy też szkoda wysiłku, czasu. Skoro i tak niczego to nie zmieni? Sporo biznesów sprzedażowych posiada wiele rozproszonych jednostek w terenie (wtedy jest to firma sieciowa). Te jednostki są [...]

Przez branże czy przez formułę?

Sprzedaż nie bierze się znikąd. Żadna i nigdy. Zawsze ma swoje przyczyny i logikę. Można je upatrywać w magicznej formule sprzedaży albo w dynamice branż. Magiczna formuła działa przez działanie [...]

Obsługa intensywna w e-commerce

Czy taka obsługa jest w ogóle możliwa on-line? A jeśli nawet jest możliwa, ale jest trudna czy kosz towna, to czy war to się starać? Jest możliwa, a starać się war to, gdyż można w ten sposób [...]