Mały Format a asortyment

Firmy handlowe zwykle posiadają placówki terenowe. Te placówki mają swoją wielkość, popularnie zwaną Formatem. Jednak Format to znacznie więcej niż tylko wielkość, choć to z nią się go u [...]

Efektywność kosztowa i cap-ex-owa Formatu

Zwykle Formaty placówek powołuje się, aby lepiej spenetrować rynek. Uwaga. „czy Format to tylko wielkość placówki?” Nie tylko, choć przede wszystkim. Liczy się też np. obrót. Jeśli gdzieś jest [...]

Ważniejsza jest wiedza czy odwaga?

Firmy zwykle potrzebują zmian (choć rzadko się do tego przyznają, a zmieniają, gdy już naprawdę nie mają innego wyjścia). Dlatego też do ich inicjowania tych zmian potrzebują też wizjonerów. [...]

Jak policzyć potencjał za granicą?

Firmy, które się rozwijają, wcześniej czy później natrafiają na barierę wzrostu we własnym kraju. I przychodzi czas decyzji o wyjściu za granicę. Jednym z kluczowych elementów podjęcia takie [...]

Ekspansja za granicę

I dlaczego tak niewielu się udaje? Wcale nie dlatego, że inny jest tam Klient, że ma inny gust czy przyzwyczajenia. To nawet nie jest kwestia lokalnej konkurencji. To najczęściej problem [...]

Trochę lepiej, ale lepiej

Integralnym elementem me tody F.R.A.M.E. jest doskonalenie. Jednak to doskonalenie można osiągnąć na dwa sposoby. Pierwszy to zmiana rewolucyjna. Jest źle, ale zmienimy podstawy i teraz już [...]

Teoria ewolucji a biznes

His torię firm można łatwo porównać do teorii ewolucji. Tak samo działa tu bezwzględny mechanizm – niech zwycięża najlepszy, tak samo dozwolone są wszelkie chwyty. Tak samo też o toczenie podlega [...]

Przełamać barierę udziału w rynku

Po pewnym czasie od otwarcia (uruchomienia), zwanym okresem wygrzewania każda nowa placówka osiąga swój docelowy udział w rynku. Ten udział może być lokalnie docelowo różny, zależy np. od [...]

page 1 of 2