Struktura oferty

Firmy starają się nadać swojej ofercie jakąś strukturę. Trochę dlatego, żeby ułatwić klien towi wybór, ale głównie dlatego, żeby ułatwić sobie robotę. A ta jest tylko trochę przy tworzeniu [...]

Przedsiębiorca a menedżer

Każdy jest inny i w dodatku powinien być inny. W życiu to zaleta, w biznesie nie zawsze. Założenie i posiadanie firmy to nie to samo co kierowanie nią. Działanie Modelu opisuje magiczna formuła [...]

Wiele wersji Modelu Biznesowego

Funkcjonowanie firmy opisuje jej Model Biznesowy. W firmie handlowej war to jeszcze wyróżnić szczególną część tego Modelu, tę z którą styka się klient końcowy, czyli Koncept Sprzedażowy. Jednak [...]

Na pół etatu

W firmie najważniejsi są pracownicy. A już szczególnie w takiej, która działa w systemie intensywnej obsługi. Warunkiem jest oczywiście aktywność i wiedza pracowników, ale milczącym założeniem [...]