Kupiec czy szef produktu?

Jak zorganizować dział handlowy? To nie tylko kwestia nazwy, to kwestia dobrania pracownika z odpowiednimi cechami charakteru, a także postawienia mu odpowiednich celów. Każdy z nich szuka [...]

E-logistyka

Nowoczesna logistyka kształtowała się w połowie XIX w. Od tego czasu niewiele się zmieniło, może poza ułatwieniami w postaci systemów WMS. Podstawowe schematy działania się jednak nie zmieniły. [...]

Reguła Pareto w sprzedaży online

Reguła Pare to, znana też jako reguła 80/20 mówi, że za 80% efektów odpowiada 20% przyczyn. W sprzedaży oznacza to, że 20% oferty (jako liczba SKU) generuje 80% sprzedaży. Jednak ta reguła wydaje [...]

Promowanie marki produktowej on-line

Istnieją marki produk towe, związane z produktami i marki sprzedażowe, związane z kanałami dystrybucji. Marki produk towe trzeba uczynić unikalnymi i wylansować, gdyż to cecha marketingowa [...]

Co to jest jakość?

Firmy częs to używają określenia jakość, szczególnie w kontekście „wysoka jakość”. Co to wobec tego jest jakość, szczególnie z punktu widzenia klienta? Dla każdego klienta jakość może znaczyć co [...]

Dostępność czy zapas?

Dostępność to jedna z podstawowych obietnic, jakie firma sprzedażowa składa swoim klien tom. Konkretnie zaś składa ją jej Koncept Sprzedażowy czyli szczególna część Modelu Biznesowego firmy, ta [...]

Jak urządzić magazyn

Logistyka, której część zainteresowań to magazyn, to nauka tak naprawdę o kosztach. Tym bardziej dotyczy to prowadzeniu magazynu, które to zasady praktycznie nie zmieniły się od czasu gdy [...]

Ważniejsza jest marża czy zapas?

Czy lepiej poświęcić marżę, wyprzedać stary i nierotujący towar do zera, odzyskać pieniądze, choć zwykle nie wszystkie, czy też lepiej poczekać, aż się sprzeda w pełnej cenie? To zawsze dylemat, [...]

Struktura oferty

Firmy starają się nadać swojej ofercie jakąś strukturę. Trochę dlatego, żeby ułatwić klien towi wybór, ale głównie dlatego, żeby ułatwić sobie robotę. A ta jest tylko trochę przy tworzeniu [...]