Cross-docking

Do czego może służyć magazyn? Do magazynowania czyli do przechowywania zapasu, który ma buforować niedoskonałość i nieprzewidywalność rzeczywis tości. Ale może też służyć tylko do przeładunku [...]

Wszystkiego tak samo?

Firmy handlowe najczęściej handlują towarem, choć niektóre wirtualnymi produktami (w tym usługami. Te których towary są wirtualne, mają szczęście. Trudno im wprawdzie „zmaterializować” towar, [...]

Dział – czy powinien być płaski?

Nie powinien, gdyż „płaskie” działy gorzej sprzedają. Kluczem jest tu zarządzanie magiczną formułą sprzedaży, które w „płaskim” dziale jest bardzo utrudnione. Uwaga. „co to jest „płaski” dział”? [...]

Panowanie nad ofertą

Panowanie nad własną ofertą jest nie tylko warunkiem dla dobrej sprzedaży. Jest bowiem także podstawą dla skutecznych negocjacji. Negocjacji z dostawcą. Co oznacza panowanie nad ofertą? Przede [...]

OTB to nie budżet na zakupy

Choć wielu, szczególnie kupców, by tak chciało. Tylko jest to war tość zapasu. Oczekiwanego zapasu na koniec okresu, z uwzględnieniem przesunięcia między zamówieniem a dostawą. OTB. Open To Buy. [...]

Procedura „outgoing”

W każdej firmie z czasem zmienia się oferta. Ten proces oczywiście składa się z dość miłej części w postaci wprowadzania nowych produktów. Oraz z mniej przyjemnej, trudniejszej i nie [...]

Zamawianie

Zamawianie nie jest celem samym w sobie. Jego ostatecznym celem jest dostępność produktów, wg z góry ustalonego i obiecanego klien tom poziomu. Cel – Service Level Co jest celem zamawiania? [...]

Poziom dostępności towaru

Co jest decyzją firmy, a co tylko konsekwencją (czyli decyzją klienta)? Dostępność towaru to jeden z kluczowych składników obietnicy, jaką firma składa klien tom (robi to niezależnie od tego, czy [...]

Wyeliminować braki

Każdy, k to coś sprzedaje, prędzej czy później zauważa, że zawsze mu czegoś brakuje. I zaczyna żałować utraconej w ten sposób sprzedaży. Zaczyna też działania, aby te braki wyeliminować, co w [...]