Z on-line do off-line

Rosnąca rola Internetu w sprzedaży to zupełnie nowe zjawisko. Które całkowicie zmienia dotychczasowy sposób handlowania. Ale Internet nie tylko przenosi sprzedaż do wirtualnego środowiska. On [...]

Ważniejsza jest wiedza czy odwaga?

Firmy zwykle potrzebują zmian (choć rzadko się do tego przyznają, a zmieniają, gdy już naprawdę nie mają innego wyjścia). Dlatego też do ich inicjowania tych zmian potrzebują też wizjonerów. [...]

Rola benchmarku

Benchmark, czyli porównanie do innych to w consultingu coś, co sprzedaje się najlepiej. Wiele firm tego typu wręcz uczyniło z tego oręż swoje polityki sprzedażowej. Sporządzają takie benchmarki, [...]

Panowanie nad ofertą

Panowanie nad własną ofertą jest nie tylko warunkiem dla dobrej sprzedaży. Jest bowiem także podstawą dla skutecznych negocjacji. Negocjacji z dostawcą. Co oznacza panowanie nad ofertą? Przede [...]

OTB to nie budżet na zakupy

Choć wielu, szczególnie kupców, by tak chciało. Tylko jest to war tość zapasu. Oczekiwanego zapasu na koniec okresu, z uwzględnieniem przesunięcia między zamówieniem a dostawą. OTB. Open To Buy. [...]

Materiały POS

Inaczej to materiały marketingowe typu BTL, bezpośrednio wspomagające sprzedaż w punkcie sprzedaży. Ale raczej należy je potrak tować jako kanał komunikacji z klientem. W dodatku kanał o [...]

Jak wynagradzać kupców?

Dobrze. Na poziomie rynkowym, skorygowanym o ich dostępność (podaż), a także atrakcyjność samej firmy w CV pracownika ( to po stronie popytu. Ale przede wszystkim w zgodzie ze strategicznymi [...]

page 1 of 2