Nie da się

To wygodna postawa i równie wygodne założenie, gdyż tak jest łatwiej i wygodniej. Łatwiej i wygodniej dla pracowników, choć dla firmy lepiej byłoby, żeby się jednak dało. Nawet ryzykując, że [...]

System ma myśleć za pracownika

Także system informatyczny, ale nie tylko i nie przede wszystkim tylko ten. Powinny to robić wszystkie składniki Modelu Biznesowego firmy, które się na ten system składają. Szczególnie zaś [...]

Nadmiarowość Modelu Biznesowego

Czyli czy war to być lepszym niż się obiecało. W firmie sprzedażowej sprowadza się to najczęściej do pytania, ile trzeba klien towi obiecać ( to cecha Konceptu) i ile z tego dotrzymać ( to [...]

Jak ugotować zupę?

Czyli jak z „lepiej” uczynić „więcej”? W firmie bowiem nie tyle chodzi o lepiej, ile właśnie o więcej. Zacząć trzeba od przygo towania składników ( to elementy Modelu Biznesowego firmy), [...]

Co dobre dla oczu

To dobre dla wytrzymałości. Tak przynajmniej uczą doświadczeni profesorowie na Politechnice. Ocena „na oko” oszczędza czas i wysiłek, od razu wskazując, że coś nie działa. Choć już do ustalenia, [...]

Szerokość asortymentu

To, co firma oferuje może być efektem przypadku, his torii (czyli wielu przypadków), wpływem dostawców. Ale może być też efektem świadomej decyzji. Zakładając, że firma postanowi jednak o tym [...]

Najlepiej jest porządkować

Czyli zamieniać ofertę w asortyment. Wtedy wrośnie sprzedaż, przez wyeliminowanie braków, wspieranie najlepszych produktów, w tym wykorzystanie ich w promocjach i do up-sell. Spadnie także zapas, [...]

Menedżer na powierzchni sprzedażowej

A mówiąc szerzej, przebywający realnie i stale wśród swoich pracowników. A nie np. w wygodnym i bezpiecznym gabinecie, gdzie trzeba się martwić tylko o to, co powie szef. W zarządzaniu nic go nie [...]