Kiedyś się sprzeda

Każda firma staje przed wyzwaniem, że mimo jej wysiłków nie wszystkie produkty sprzedają się tak samo. Część sprzedaje się dobrze, część średnio, część źle, część nie sprzedaję się wcale. [...]

Dlaczego cross-sell się nie udaje?

Co to jest cross-sell? To sprzedaż produktu dodatkowego do produktu głównego. To co jest produktem głównym, a co dodatkowym, nie zależy od charakteru produktu, tylko od motywu najpierw odwiedzin [...]

Planowanie przestrzeni

Planowanie przestrzeni to część wdrażania Modelu Biznesowego w realnej rzeczywis tości. W praktyce to 5 sekwencyjnych decyzji, od wyboru lokalizacji, przez wybranie układu placówki, działu, w [...]

Jak długo działa kampania marketingowa?

Na pewno różnie. Ale częs to niestety krótko. Za to może działać jeszcze przed jej przeprowadzeniem, a po jej zakomunikowaniu, a także po jej zakończeniu, gdy klienci wciąż „konsumują” to, co [...]

Czy Grupa A to Grupa, czy produkty?

Nigdy wszystkie produkty nie sprzedają się tak samo. Zwykle ich sprzedaż układa się zgodnie z Regułą 80/20. Są tam Grupa A i B, które stanowią tylko 20% oferty, ale aż 80% sprzedaży. Grupa C daje [...]