In Artykuły, Handel, Uniwersalne

Planowanie przestrzeni to część wdrażania Modelu Biznesowego w realnej rzeczywistości. W praktyce to 5 sekwencyjnych decyzji, od wyboru lokalizacji, przez wybranie układu placówki, działu, w końcu sposób prezentacji Grupy Asortymentowej i warstw samego produktu.

Te decyzje podejmuje się za każdym razem, przy każdym lokalnym wdrożeniu Modelu. Ale skala swobody w przypadku każdej z tych decyzji jest różna. Część jest w dużym stopniu „usztywniona” Modelem, tak że lokalne wdrożenie niewiele może tu zmienić.

Model Biznesowy i Koncept Sprzedażowy

Pierwszy obudowuje przewagę konkurencyjną firmy i wspiera Koncept Sprzedażowy. Sam zaś Koncept to szczególna część Modelu, część dostępna dla klienta końcowego, z której on rozlicza firmę. To część na tyle specyficzna, że warto wydzielić ją osobno. Choćby dlatego, że zarządza nią magiczna formuła sprzedaży, która działa zupełnie inaczej niż formuła przedsiębiorstwa, która opisuje działanie Modelu.

Działanie Modelu i Konceptu opisują formuły, Modelu formuła przedsiębiorstwa, a Konceptu formuła sprzedaży.

Zarówno Model, jak i Koncept są uproszczeniem. Prawdziwa firma zaczyna się dopiero po ich wdrożeniu i wykonaniu.

Model w praktyce istnieje dopiero po wdrożeniu

To zaś moment, gdzie można go zepsuć. Przestaje tez być wtedy Modelem, a zaczyna być realną rzeczywistością.

Po wdrożeniu następuje wykonanie, czyli codzienność. Tu 80% wykorzystania możliwości Modelu zależy od zarządzania codziennością, a kolejne 20% od zarządzania formułami, sprzedaży i przedsiębiorstwa.

Lokalizacja

Jeden z podstawowych składników Konceptu i pierwszy poziom zarządzania przestrzenią w Modelu Biznesowym. W lokalizacji najważniejsze nie jest to, gdzie placówka mieści się konkretnie, ale to, jaki to jest typ lokalizacji.

Od typu lokalizacji zależy natężenie i charakter ruchu.

Do charakteru i natężenia ruchu należy dobrać drugi poziom organizacji przestrzeni, układ placówki czyli store layout.

Store layout

Czyli układ placówki. To drugi poziom zarządzania przestrzenią, ale poziom który już powinien dostosować się do pierwszego poziomu czyli lokalizacji. To lokalizacja determinuje natężenie i charakter ruchu, a to cechy które najbardziej wpływają na układ placówki.

Projektując układ placówki trzeba wybrać, w jaki sposób będzie się sterować klientem. Można to robić wyspowo w postaci promocji, wtedy warto pozwolić klientom swobodnie się przemieszczać. Można też sterować jego ruchem, w sposób dyskretny i sugerujący, w postaci guided flow, można też wymusić drogę, jaką pokona, w systemie forced flow. Tu już można oddziaływać na klienta w czasie całego jego pobytu w placówce.

Ruch wymuszony skuteczniej steruje sprzedażą, ale też przez to, że zmusza i jest bardzo inwazyjny, zniechęca wielu klientów do powtórnych odwiedzin.

Do układu placówki należy fasada i witryna, ale układ głównej drogi komunikacyjnej, układ, wielkość i rozmieszczenie działów, w szczególności wejścia do nich, także główne punkty styku z klientem, takie jak punkty obsługi czy kasa.

Po ustaleniu układu placówki czas na organizację wewnętrzną działów czyli goods laying.

Goods laying

Trzeci poziom zarządzania przestrzenią czyli organizacja działów. Tu chodzi o to, jak zaprezentować kategorię (to właśnie zawartość działu), czy przypadkowo i chaotycznie, czy tak aby byli zadowoleni dostawcy, którzy często są wręcz gotowi za to tak czy inaczej zapłacić, czy tak, jak to pomaga klientowi, a więc tak, aby ułatwić porównanie i wybór. Co d zasady działy mają zaprezentować kategorię.

Jak to się ma do asortymentu? Działy mają swoje wielkości, ulubiony sposób ekspozycji i preferowane lokalizacje.

Planogram

Czwarty i ostatni poziom zarządzania przestrzenią. Poziom eksponowania Grupy Asortymentowej lub oferty, jeśli nie jest ona wewnętrznie zorganizowana w Grupy Asortymentowe i drabinki asortymentowe, najczęściej cenowe, wewnątrz tych Grup.

Uwaga. „sztywny układ albo reguła”. Planogram to najbardziej „sztywna” forma uporządkowania przestrzeni. Ale nie jedyna i często wcale nie najlepsza. Jeśli np. placówki czy sposób ekspozycji bardzo się od siebie różnią, planogram się nie sprawdzi. Także jeśli jest duża dynamika asortymentu i wciąż wchodzą nowe produktu, a stare z niego wypadają, trzeba by wciąż planogram zmieniać. Wtedy może się sprawdzić reguła. To nie tyle planogram, ile zasada. Np. ceną od najniższej do najwyższej od lewej do prawej, albo od góry do dołu. Wtedy placówki utrzymają ten sam sposób uporządkowania, nawet wtedy gdy są różne, albo gdy trzeba będzie znaleźć miejsce na nowy produkt.

Podsumowanie

Żeby zarządzać Modelem Biznesowym potrzebne jest uporządkowanie. Uporządkowanie przyda się pod w każdym zakresie, ale szczególnie przyda się w przypadku uporządkowania produktów w przestrzeni. Tu można wyróżnić 4 poziomy uporządkowania, poczynając od lokalizacji, przez układ placówki, układ działów, na układzie półki kończąc. Uporządkowanie jest podstawą zarządzania magiczną formułą sprzedaży i przedsiębiorstwa, bez uporządkowania działania będą chaotyczne i niemierzalne. Uporządkowanie pozwoli zmierzyć efekt, ale też zastosować ten sam sposób zarządzania w każdym miejscu.

Podnieś efektywność biznesu już dziś!

Aby wdrożyć FRAME w Twojej firmie, wystarczy się z nami skontaktować.