Koncept Sprzedażowy to też produkt

Każda firma ma jakiś Model Biznesowy, wg którego działa. W firmach handlowych warto wydzielić jego szczególną część w postaci Konceptu Sprzedażowego. To ta część Modelu, którą widzi i doświadcza [...]

Negocjacje handlowe

W założeniu negocjacje to najlepsze podejście do konfliktu interesów, a dobrze poprowadzone, mogą i mają zadowolić każdego. Tymczasem czasami wcale nie o to chodzi, żeby jak najsprawiedliwiej [...]

Wiedza o zarządzaniu czy umiejętności?

Co decyduje o sukcesie menedżera? Czy bardziej jego umiejętności zarządzania czy wiedza o pracy, którą nadzoruje? To zależy od pozycji, jaką pełni w organizacji czyli od tego, na jakim szczeblu [...]

Reguła 9-tek

To reguła, że nie warto się zbytnio starać, gdyż klienci tego nie docenią, szczególnie nie docenią w postaci lojalności. A raczej że skala tego docenienie nie pokryje nieproporcjonalnie dużego [...]

Jak powstaje Model Biznesowy?

Najczęściej historycznie. I powoli. Każda firma ma jakiś Model Biznesowy, nawet taka, która o tym nie wie. Co to jest Model Biznesowy? Model przede wszystkim stanowi obudowę dla przewagi [...]

Rola przedsiębiorcy w małej firmie

Przedsiębiorca, często wyłączny właściciel bywa w swojej firmie jest alfą i omegą. To daje mu poczucie władzy, gwarancję, że wszystko odbędzie się tak, jak on chce. Ma też poczucie, że kontroluje [...]

Rola premii

Premia to składnik zmiennego systemu wynagrodzeń. Jego zmienność polega na tym, że premia ma modyfikować zachowania pracowników, którzy je zmieniają w pogoni za premią. Dlaczego jednak te [...]

Trzeba naprawdę wierzyć

Dlaczego często dobre rady doradców się nie sprawdzają w praktyce? Czy oni źle doradzają? Bywa i tak, ale często tak się dzieje, gdyż organizacja się z nimi nie identyfikuje, więc z założenia [...]