Z galerii handlowej do Internetu

Pandemia COVID skłoniła wiele firm handlowych do zwiększenia czy wręcz rozpoczęcia aktywności typu e-commerce. Zwykle te firmy już wcześniej prowadziły sprzedaż w Internecie, ale to był raczej [...]

Łatwiej urosnąć niż się skurczyć

Kiedy w firmie (czy w jej otoczeniu) pojawia się kryzys, firmy zwykle reagują „okopaniem się”. Zaczynają rozglądać się, gdzie można oszczędzić, co ograniczyć, żeby utrzymać rentowność, mimo [...]

Łatwiej uzasadnić niż rozwiązać

I dlatego wszyscy skupiają się na uzasadnianiu. Uzasadnienia Szefów jest zwykle mniej niż klientów. Ma się też do nich bezpośredni dostęp. Dlatego łatwiej sterować szefem niż klientami. Jeśli np. [...]

Zwroty on-line

Czy to przekleństwo, czy szansa? W e-commerce prawo klienta do zwrotu jest wymuszone prawem, jednak wiele firm potrafi je wykorzystać, aby zwiększyć sprzedaż. Wtedy zamiast obowiązku, pojawia się [...]

Przewaga konkurencyjna w e-commerce

Każda zwycięska firma ma przewagę konkurencyjną, coś, co wyróżnia ją spośród innych, co daje jej większą niż mają inni rentowność w tych samych warunkach czy co pomaga jej przyciągnąć więcej czy [...]

Model a strategia

Każda firma na swój Model Biznesowy, nawet taka która o tym nie wie. Model Biznesowy stanowi obudowę dla przewagi konkurencyjnej, a także mechanizm który przekształca popyt w otoczeniu na [...]

Płaca to cena za pracę

Ewentualnie skorygowana o jakość tego produktu. I jak każda cena podlega prawu podaży i popytu. Wszystkie próby regulowania jej, jak każde ograniczenie, podraża tylko koszt. A ten koszt każdy w [...]