Fazy zakupu w Internecie

Zakup to nie jednolity proces, składa się z faz, postępujących kolejno. Tak ma każdy zakup. Jednak w przypadku te fazy występują łącznie, czasem wręcz zlewają się w jeden proces, jak ma to [...]

Średnia wartość transakcji online

Sprzedaż można przedstawić jako iloczyn trzech parametrów, odwiedzalności, konwersji i średniej wartości transakcji. Inaczej to formuła sprzedaży. Na każdy z tych parametrów firma handlowa może [...]

Sprzedaż impulsowa online

W każdej firmie handlowej jakaś część sprzedaży pochodzi ze sprzedaży impulsowej. Uwaga. „co to jest sprzedaż impulsowa?” To sprzedaż klientowi, który nie jest w procesie zakupowym, w żadnej jego [...]

Reguła Pareto w sprzedaży online

Reguła Pareto, znana też jako reguła 80/20 mówi, że za 80% efektów odpowiada 20% przyczyn. W sprzedaży oznacza to, że 20% oferty (jako liczba SKU) generuje 80% sprzedaży. Jednak ta reguła wydaje [...]

Punkt odbioru czy sklep?

Sprzedaż internetowa ujawniła klientowi logistyczny koszt ostatniej mili. Ten koszt był zawsze, ale sprzedający sprytnie przerzucali go na klienta, w sposób, którego on nie zauważał. Musiał [...]

Obietnica dla klienta on-line

Każda firma ma jakiś Model Biznesowy, nawet jeśli nie wie. To jej szkielet, sprowadzony do najważniejszych funkcji i relacji między nimi. Jeśli zaś firma zwycięża na rynku, to ma też przewagę [...]

Planogram w e-commerce

Planogram to pojęcie znane z handlu tradycyjnego. Inaczej to najniższy poziom organizacji przestrzeni w placówce handlowej. Istnieją co najmniej 3 takie poziomy. Planogram jest organizacją [...]

Czytają od środka

W szkole jesteśmy uczeni, że teksty czyta się od lewej do prawej i od góry do dołu. W Internecie tak nie jest. Tu czyta się od środka ekranu, potem do góry, a na końcu (to dotyczy już tylko [...]

Kupuje 5 zmysłów

Gdyż polowaliśmy wykorzystując je wszystkie. W polowaniu, ale także w skonsumowaniu upolowanej zwierzyny brały udział wszystkie zmysły człowieka i z zakupami (to odpowiednik dawnego polowania) [...]

Powiedzieć a pokazać

Smartfony zmieniły odbiorców, już się nie czyta, tylko ogląda. Wygoda korzystania z urządzeń mobilnych i ich powszechność, a także nieustanne używanie zmieniły zachowania klientów. Przekaz [...]