Z galerii handlowej do Internetu

Pandemia COVID skłoniła wiele firm handlowych do zwiększenia czy wręcz rozpoczęcia aktywności typu e-commerce. Zwykle te firmy już wcześniej prowadziły sprzedaż w Internecie, ale to był raczej [...]

Łatwiej urosnąć niż się skurczyć

Kiedy w firmie (czy w jej otoczeniu) pojawia się kryzys, firmy zwykle reagują „okopaniem się”. Zaczynają rozglądać się, gdzie można oszczędzić, co ograniczyć, żeby utrzymać rentowność, mimo [...]

Z galerii handlowej na ulicę handlową

Pomysł wydaje się prosty. Klienci coraz rzadziej przychodzą do galerii handlowych, trzeba więc za nimi podążyć tam, gdzie nadal można ich znaleźć, najczęściej na ulice handlowe czy w Internecie. [...]

Produkty Entry a walka cenowa

Model e-commerce wcale nie jest tani. Tani jest model operacyjny, nie ma wielu pracowników, czynszów, rozproszonego zapasu. Za to trzeba drogo zapłacić za marketing, gdyż nie można liczyć na [...]

Co to jest przewaga konkurencyjna?

Dla firmy handlowej to podstawa działania firmy, źródło jej sukcesu rynkowego. Jednak sama przewaga, choć niezbędna, sama nie zaistnieje, potrzeba jej obudowy w postaci Modelu Biznesowego. [...]

Model a strategia

Każda firma na swój Model Biznesowy, nawet taka która o tym nie wie. Model Biznesowy stanowi obudowę dla przewagi konkurencyjnej, a także mechanizm który przekształca popyt w otoczeniu na [...]

Płaca to cena za pracę

Ewentualnie skorygowana o jakość tego produktu. I jak każda cena podlega prawu podaży i popytu. Wszystkie próby regulowania jej, jak każde ograniczenie, podraża tylko koszt. A ten koszt każdy w [...]

Pracownicy nie planują

Ale menedżerowie już powinni. Pracownicy często zostawiają swoją pracę w momencie, jaki jest im wygodny i w takim stanie, w jakim jest, a nie w takim, żeby kiedyś komuś (często przecież im) było [...]

9 zasad zarządzania pracownikami

Menedżer pracuje dla pracodawcy – jego interes decyduje Ma zarządzać zasobami firmy, w jej interesie Menedżer co do zasady realizuje Model Biznesowy firmy To ten Model określa w szczegółach, co [...]