Jak założyć start-up?

Jak rozpocząć nowy biznes, oczywiście w tym konkretnym przypadku biznes sprzedażowy? Jest na to wiele sposobów. Ale można też spróbować zorganizować ten proces. Uwaga. „nie ma jednego [...]

Jak działa lista TOP?

Czyli lista wybranych produktów, w założeniu tych, które się najlepiej sprzedają (choć swędzą ręce, aby nią jednak trochę sterować). W założeniu taka lista steruje sprzedażą. Promuje (cokolwiek [...]

Znaczenie contentu

Obecność w Internecie to obecnie praktycznie konieczność. Dla firm, które się tam „urodziły”, to naturalne środowisko. Inne muszą się tego środowiska dopiero nauczyć. A co jeszcze trudniejsze, [...]

Reguła Fermata

Albo inaczej to zasada najkrótszego czasu. To reguła, która mówi, że światło porusza się w różnych ośrodkach tak, aby czas jaki mija od startu w punkcie A do mety w punkcie B był najkrótszy z [...]

Help the winner

Czyli zasada „pomagaj zwycięzcy”. A nie „ratuj zwyciężonych”. To zas tosowana w praktyce biznesowej reguła 80/20, w połączeniu z wykorzystaniem do tej pomocy statystyki. Już sama Reguła jest jak [...]

Firmy nie działają na Wyspach Galapagos

Tylko raczej w amazońskiej dżungli. Tu nie ma barier geograficznych, a nawet jeśli są, to są łatwe do pokonania. A walka konkurencyjna jest jak ewolucja. Analogia z ewolucją jest bardzo pomocna, [...]

Dowódca kompanii nie wybiera żołnierzy

Tylko ich dostaje. Ci zaś są jacy są i nowy dowódca musi sobie z nimi poradzić. Oczywiście, od czasu do czasu k toś trafi do karceru czy do karnej kompanii. Ale to raczej wyjątki. Reszta walczy, [...]