Fazy zakupu w Internecie

Zakup to nie jednolity proces, składa się z faz, postępujących kolejno. Tak ma każdy zakup. Jednak w przypadku te fazy występują łącznie, czasem wręcz zlewają się w jeden proces, jak ma to [...]

Konwersja online

E-handel jest przyzwyczajony do tego, że konwersja w Internecie jest niższa niż w sprzedaży podobnych produktów offline. W kanale tradycyjnym konwersja 20% i więcej nie jest niczym nadzwyczajnym, [...]

Sprzedaż impulsowa online

W każdej firmie handlowej jakaś część sprzedaży pochodzi ze sprzedaży impulsowej. Uwaga. „co to jest sprzedaż impulsowa?” To sprzedaż klientowi, który nie jest w procesie zakupowym, w żadnej jego [...]

Promowanie marki produktowej on-line

Istnieją marki produktowe, związane z produktami i marki sprzedażowe, związane z kanałami dystrybucji. Marki produktowe trzeba uczynić unikalnymi i wylansować, gdyż to cecha marketingowa produktu [...]

Punkt odbioru czy sklep?

Sprzedaż internetowa ujawniła klientowi logistyczny koszt ostatniej mili. Ten koszt był zawsze, ale sprzedający sprytnie przerzucali go na klienta, w sposób, którego on nie zauważał. Musiał [...]

Planogram w e-commerce

Planogram to pojęcie znane z handlu tradycyjnego. Inaczej to najniższy poziom organizacji przestrzeni w placówce handlowej. Istnieją co najmniej 3 takie poziomy. Planogram jest organizacją [...]

Co to jest jakość?

Firmy często używają określenia jakość, szczególnie w kontekście „wysoka jakość”. Co to wobec tego jest jakość, szczególnie z punktu widzenia klienta? Dla każdego klienta jakość może znaczyć co [...]

Rozwiązać problem klienta

W toku obsługi klienta zdarzają się problemy. Tak już jest. Oczywiście trzeba zrobić wszystko, aby tych problemów było mniej, ale trzeba też się pogodzić z tym, że będą. Proces Jeśli klient [...]

page 1 of 3